St. Desire & Give (Ned)

In januari 2010 is de stichting Desire & Give opgericht. In juni van datzelfde jaar heeft de Stichting daarnaast ook de ANBI-status gekregen. De Stichting is door en onder de bezielende leiding van Desiré Blok gestart.

Desiré is in een ontwikkelingsland geboren en na haar eigen persoonlijke ervaringen in een vluchtelingenkamp is ze tot het besluit gekomen om de stichting Desire & Give op te richten. De doelstelling van de Stichting is het ondersteunen van projecten en acties die een ideëel doel nastreven of die als doel hebben de kwaliteit van leven voor mens en dier te verbeteren.

Uw financiële bijdrage zetten we om in producten die wij als organisatie zelf kopen.

Vervolgens schenken wij deze producten aan de goede doelen die wij op het oog hebben.

Desire & Give ziet in dat wij met zijn allen verantwoordelijk zijn voor het leed om ons heen en dat wij dit leed een beetje kunnen verzachten.

Mede gesteund door particulieren, bedrijven en instanties kan Desire & Give structureel hulp bieden aan degenen die dat nodig hebben.

Naast deze steun van donateurs en vrijwilligers organiseert de Stichting ook lezingen, workshops en concerten met als thema bewustwording en persoonlijke groei. De hiermee verworven fondsen worden volgens de ANBI standaard aangewend om de geselecteerde goede doelen financieel te steunen.

Verbeter de wereld en begin bij jezelf! – Betrokkenheid leidt tot samen delen, creëren!

Meer informatie: Desire & Give

Wie zijn wij?

Ons team bestaat uit twee vrouwen en een aantal vrijwilligers. Ieder met hun eigen talenten.

Desiré Blok

Zij is de stuwende kracht achter DeLezing.nl. Zij onderhoudt deze website en voorziet hem van informatie. Tevens draagt zij zorg voor de uitnodiging van de sprekers, de financiële kant en de afhandeling van de inschrijvingen.

Desiré heeft haar eigen praktijk als holistisch therapeut, eerst in Delft en nu in Voorhout. De laatste twee jaar is zij gaan beseffen dat een groter publiek kan profiteren van een breder begrip op het gebied van holistische therapie, natuurwetten en inzicht in je zelf. Ze is begonnen met het opzetten van een website en met het organiseren van lezingen. Met het opzetten van DeLezing dienen zich veel nieuwe mogelijkheden aan, zowel voor het ontvangen als voor het geven van grensverleggende informatie. Met succes heeft zij lezingen en spirituele reizen georganiseerd. Haar enthousiasme is eveneens onbegrensd.

Trix

Trix geeft intuïtieve voetmassage.