Rinno Heidstra – Regulatiethermografie, een holistische analyse, de enige manier om gezond te worden en te blijven

Rinno Heidstra - Regulatiethermografie, een holistische analyse, de enige manier om gezond te worden en te blijven

Regulatiethermografie, de holistische analyse en benadering van o.a.:

  • Lyme
  • Borst- en Prostaatkanker
  • Vele andere storende elementen die onze gezondheid  in de greep hebben.

Klachten en ziektes zijn geen toeval, ze ontstaan door een jarenlange roofbouw op het immuunsysteem. Het aftakelen gaat zo langzaam dat we het pas in de gaten hebben als de eerste klachten optreden. Gelukkig kunnen we er eindelijk zelf makkelijk iets aan doen. Draai het roer om en leef het leven zoals u het eindelijk zelf zou willen. De regulatiethermografie wijst de weg, het is onze keus of we die weg volgen.

Wilt u overdag een meetafspraak in Heemstede op vrijdag 19 december, dan graag vooraf bellen of mailen naar: 053 4750230, info@celherstelconcept.nl Heemstede is te bereiken via Amsterdam/Haarlem/Rotterdam/Den Haag/Leiden/Utrecht. 

Meer info:

Herstel In het begin is herstel relatief gemakkelijk maar omdat symptomen zoals moeheid, stijfheid, concentratieverlies, slaapproblemen en brandend maagzuur worden toegeschreven aan het ouder worden of stress en onderdrukt met medicijnen, verslechtert het immuunsysteem verder.

Regulatiethermografie laat verstoringen en belastingen zien voordat klachten optreden waardoor het immuunsysteem effectief kan worden onderhouden.

Meetbare verstoringen die (nog) geen klachten veroorzaken De regulatiethermografie is een functietest van het lichaam, net zoals een testrit bij een auto en een ergometerfietstest bij de cardioloog. De test laat zien waar verstoringen zijn, lang voordat klachten merkbaar worden. Het is de beste preventieve test die beschikbaar is.

Als klachten zijn opgetreden Bij klachten en ziektes blijkt uit de regulatiethermografie waaraan gewerkt moet worden voor herstel.

Risicoprofielen voor borst- en prostaatkanker Regulatiethermografie maakt duidelijk hoe  verschillende organen  elkaar beïnvloeden en hoe verstoringen hiervan leiden tot gezondheidsproblemen. Uit de 120 meetgegevens worden onder meer twaalf risicofactoren voor borstgezondheid afgeleid en negen voor het ontstaan van prostaatkanker. Het opheffen van die factoren leidt tot een vermindering van het risico.

Ziekte van Lyme De analyse software van de regulatiethermografie kan verschillende specifieke patronen herkennen waaronder die van de ziekte van Lyme. De vaak als ‘vaag’ afgedane klachten worden verklaard  en een concrete aanpak wordt mogelijk.

Verschillen met infraroodcamera Regulatiethermografie wordt vaak  verward met infraroodcamera opnames maar er zijn tal van verschillen. In de lezing wordt kort ingegaan op  de bijna 20 verschillende technieken.

Zwakke plek Alle systemen hebben hun zwakke plek en bij de regulatiethermografie zijn we dat zelf. Regulatiethermografie geeft aan waar overbelastingen, toxische belastingen en functiestoringen zijn maar die moeten we zelf door aanpassing van leefstijl herstellen. Er bestaan geen behandelingen, medicijnen of supplementen die de gevolgen van jarenlange roofbouw eenvoudig kunnen verhelpen. De regulatiethermografie wijst de weg, het is onze keus of we die weg volgen.

Algemene Informatie

Locatie: Stormvogelweg 1, 2106 DA Heemstede. Zaal open: 19:30 uur Aanvang: 20:00 uur. Einde: 22:30 uur.

Aanmelden Entree: € 15,- p.p. (bij vooruitbetaling) incl. koffie, thee, water en een koekje. Aanmeldingen en over te maken graag vóór 18 december 2014 op rek.  IBAN: NL10 INGB 0004 4605 79 t.n.v. Desire & Give te Voorhout o.v.v. Rinno Heidstra. Betaling is de bevestiging van uw deelname.

Aan de zaal: € 19,00- p.p. (zonder plaatsgarantie) incl. koffie, thee, water en een koekje.

Openbaar vervoer Vanaf NS Station Heemstede-Aerdenhout richting Zandvoort lopen en meteen oversteken (1e straat rechts).

Nieuws delen Wilt u een ander ook een plezier doen met deze uitnodiging? Vertel of stuur het door!. Automatisch op de hoogte blijven van onze activiteiten? U kunt zich ook aanmelden voor de Nieuwsbrief.