Rinno Heidstra – DNA, Nieuwe Positieve Inzichten en Resultaten

Rinno Heidstra - DNA, Nieuwe Positieve Inzichten en Resultaten

Rinno Heidstra Na ervaring opgedaan te hebben in de fysiotherapie en de re-integratie heb ik gekozen voor werk waarvan ik weet dat het een zinvolle bijdrage levert aan gezondheid. Ik heb het boek ‘Het CelHerstelConcept’ geschreven en werk als natuurgeneeskundig behandelaar in Het CelHerstelCentrum in Enschede. Hier werk ik met diverse scan- en behandelapparaten. Leefstijl- en voedingsadvies maken deel uit van de behandeling. Meer info: Quantum-genetics.eu/lezingen/  en Duurzaam gezond

De Toekomst is Nu! Een nieuwe kijk op ons DNA en de positieve gevolgen daarvan! DNA geluid- en lichtsignalen sturen en bewaken onze groei en gezondheid.

In deze lezing zal Rinno vertellen hoe recente ontdekkingen op het gebied van ons DNA, onze genetische code, van grote betekenis kunnen zijn voor genezing van ziekten en het tegengaan van verouderingsprocessen.   We zijn allemaal met elkaar verbonden door de subtiele en voortdurend afgegeven geluid- en lichtsignalen van het DNA van mensen, dieren en planten. In verschillende culturen is deze verbondenheid bekend.

NIEUWSFLITSMei 2013 bezoekt professor dr. Gariaev Nederland voor enkele interviews en worden oriënterende gesprekken gepland met betrekking tot samenwerking.

Professor, dr. Peter GARIAEV PhD De Russische professor dr. P. Gariaev is er als eerste in geslaagd om deze communicatie wetenschappelijk  aan te tonen. Hij heeft de signalen niet alleen met het DNA fantoom aangetoond maar bovendien toepassingen ontwikkeld waar de hele wereld haar voordeel mee gaat doen.

In zijn onderzoek heeft hij onder meer radioactief beschadigde planten kunnen herstellen door middel van de juiste DNA informatie die hij de DNA SpinMatrix  heeft genoemd.

Ook bij mensen en dieren zijn hiermee bijzondere resultaten vastgesteld die dr. Gariaev verklaart door het programmeren van stamcellen.

Achtergrondinformatie Prof. dr Peter Gariaev PhD is bioloog en (samen met o.a. Gurwitsch) grondlegger van de ‘golfgenetica’. Hij heeft aangetoond dat DNA informatie kan opvangen, verwerken en uitzenden. In talloze experimenten heeft hij laten zien dat de DNA-informatie biologische functies kan beïnvloeden en herstellen bij planten, dieren en mensen.

Gariaev heeft tot 2000 gewerkt aan de Russische Technisch-wetenschappelijke Academie en aan de Academie voor Natuurwetenschappen. Toen hier het onderzoeksbudget op was, heeft Gariaev zijn onderzoek voortgezet in Toronto (Canada). Hij ontdekte dat DNA kan worden hergeprogrammeerd door middel van gemoduleerd laserlicht. Het DNA blijkt te werken als een soort antenne, die trillingen kan opvangen en erdoor wordt beïnvloed. Zelfs de menselijke stem blijkt invloed te hebben, al heeft Gariaev hiernaar geen verder onderzoek gedaan.

Genezen door DNA informatie DNA is gecodeerd in een taal die qua opbouw en regels veel lijkt op de menselijke taal. De ketens blijken gevoelig voor inwerking van golfenergieën: licht, geluid en gedachten. Door van goed functionerende organen de DNA-frequenties te kopiëren, kunnen in zieke organen biologische processen worden aangestuurd en hersteld. Bij diabetische ratten trad genezing op doordat op deze manier stamcellen werden geherprogrammeerd. Gariaev heeft apparatuur ontwikkeld waarmee DNA-informatie vastgelegd kan worden en weer gericht uitgezonden. Zijn onderzoek is baanbrekend en kan van grote waarde blijken te zijn bij het tegengaan van verouderingsprocessen en het genezen van ziekten.

Gariaev borduurt voort op het werk van Max Planck. Zijn onderzoeken zijn gepubliceerd in verschillende wetenschappelijke tijdschriften en boeken. Nobelprijswinnaar Luc Montagnier heeft onlangs een onderzoek van Gariaev herhaald en kwam tot dezelfde resultaten.

Garaev's visie onderbouwt eens temeer het belang van biologische voeding, mentale hygiëne en het gevaar van genetische manipulatie.

Algemene Informatie Wij verwelkomen u graag op het volgende adres: Locatie: Stormvogelweg 1, 2106 AR Heemstede. Zaal open: 19:30 uur. Aanvang: 20:00 uur. Einde: 22:30 uur.

Openbaar vervoer Vanaf NS Station Heemstede-Aerdenhout richting Zandvoort lopen en meteen oversteken (1e straat rechts).

Entree: € 15,- p.p. incl. koffie, thee en water (bij vooruitbetaling). Aanmelden en overmaken graag vóór 13 mei 2013 op rek. ING 4460579 t.n.v. Desire & Give te Voorhout o.v.v.  Heidstra.

Aan de zaal: € 20,- p.p. incl. koffie, thee en water (zonder plaatsgarantie).

Nieuwsbrief Wilt u een ander ook een plezier doen met deze uitnodiging? Vertel of stuur het door!. Automatisch op de hoogte blijven van onze activiteiten? U kunt zich aanmelden voor de Nieuwsbrief.