Prof. PhD Wilfred Bastiani – Hoogbegaafdheid en DSM model moet op de schop

Prof. PhD Wilfred Bastiani  - Hoogbegaafdheid en DSM model moet op de schop

Wilfred L. Bastiani is psychosoof met sinds zijn 9de een onuitgesproken interesse in  gedragingen van de mensen in zijn omgeving. Achteraf bleek dat zijn kunde gebaseerd is op zijn sterke intuïtieve perceptie. In samenhang met zijn cognitieve intelligentie is in zijn ervaring dit fenomeen onder “HoogBegaafdheid” te vangen of met andere woorden; een “hoge helderheid van geest”. Gedurende zijn loopbaan kwam hij in aanraking met de keerzijde van deze helderheid van geest middels zijn omgeving, die moeite had met zijn manier van observeren, interpreteren en communiceren. Ook bleek dat de Psychiatrie tot op heden nog steeds vrij onbekend is met de onderliggende principes van HoogBegaafdheid. Dat heeft hem bewogen diepgaand onderzoek te doen dat zich tevens uitbreidde tot ook “Autisme” en “Schizofrenie”.

Deze avond zal in het teken staan van o.a. HoogBegaafdheid Een korte introductie op en de essenties ervan.

“Holistic integral Metapraxis” Door Wilfred L. Bastiani zelf ontwikkelde metapraxis genaamd “Holistic integral Metapraxis”, dat naar zijn mening als vervanger voor de DSM-iv-v kan dienen.

Commerciële verstoring door onze maatschappij Te vaak worden mental disorders hersenziekten genoemd en te vaak worden symptomen betrokken of geassocieerd aan een disorder, terwijl deze daar in essentie niets van doen hebben. De enige overeenkomst is de uiting ervan middels gedragingen. Hierop zijn de vele misdiagnoses gebaseerd. Deze metapraxis geeft inzage.

Hoe verder? Zo lang de maatschappij gedreven wordt op basis van geld, controle en hoogste prestatieverrichtingen, verandert er weinig. Zo lang zullen de misdiagnoses voorvallen, omdat deze commercieel bezien interessant zijn. Nederlanders zijn sterk in het bestrijden van symptomen terwijl de essentie van de mentale ontsporing vaak onaangeroerd blijft. De juiste actie om tot de echte heling te komen gebeurt zelden.

Wilfred is auteur van de o.a. boeken “Holistic integral Metapraxis”, “My~KeY” en “emergence of integrity” terug te vinden op www.lulu.com 

Algemene informatie

Locatie: Stormvogelweg1, 2106 DA Heemstede Zaal open: 19:30 uur. Aanvang: 20:00 uur. Einde: 22:30 uur

Aanmelden Entree: €15,– p.p. incl. koffie, thee en water (bij vooruitbetaling) Gelieve dit bedrag overmaken vóór 24 april 2014 op rek. NL10 INGB 0004 4605 79 t.n.v. Desire & Give te Voorhout o.v.v. Wilfred Je betaling is de bevestiging van je deelname.

Aan de zaal: €18,00 p.p. incl. koffie, thee, water en koekje (zonder plaatsgarantie).

Openbaar vervoer: Vanaf NS Station Heemstede-Aerdenhout richting Zandvoort lopen en meteen oversteken (1e straat rechts).