Praatje Pot – Rob Brockhus

Een aardige omschrijving van wat er in mijn lezing te horen en zien zal zijn. Ik heb aangegeven dat er zware onderwerpen de revue zullen passeren.
  1. Het investeringsfonds van 50 miljard: www.sdnl.nl/het-wonder-van-het-investeringsfonds.pdf . Op dit moment horen en zien we niets daarover. Niet in de media en ook niet in de politiek. Een hoogst merkwaardige zaak. Wie stel vragen?
  2. De dodelijke gevolgen van rechtspraak:  www.sdnl.nl/zelfdodingen.htm, als gevolg van rechterlijke vonnissen en het totaal ontbreken van de zorgplicht voor de magistratuur (rechters, raadheren, officieren van Justitie en deurwaarders)
  3. De schrijnende toestanden bij mensen die door fouten en onwil van bijvoorbeeld het UWV slachtoffer worden zonder uitzicht op schadevergoeding of erkenning daarvan. Zie hiervoor: www.sdnl.nl/aangifte-presidenten.htm.
  4. De politiek gedoogde boekhoudfraude van de Algemene Rekenkamer met 12 jaar valse audits voor prinsjesdag.: http://www.sdnl.nl/spaarfonds-aow-weg.htm en de bewijzen daarvan bij het verdwijnen van 50,9 miljard euro uit het AOW-fonds.
  5. Proliferatie van www.sdnl.nl/atoomspionage.htm atoomgeheimen via Nederland naar Pakistan dat al eerder aan de orde is gesteld in door Frits Veerman, de oud-collega van Abdul Khan: https://www.youtube.com/watch?v=txSx0y6YQq0. Binnenkort komt wereldwijd een film uit die veel opschudding zal veroorzaken.
  6. Het recht van inspraak van de burger in het parlement als aanvulling voor het democratisch tekort met inspraakrecht voor de burger, zodat zware onderwerpen die nu verzwegen worden eindelijk op de politieke agenda kunnen komen: zie het initiatief daarvoor dat op TV werd uitgezonden www.sdnl.nl/kamerzetel-151.htm.

Ik denk genoeg stof aangedragen te hebben om met elkaar tot een advies aan de regering en aan het parlement te komen en de media uit te nodigen aandacht hieraan te geven.

Hebben jullie onderwerpen die hierbij passen? Stuur mij dan een mail met het item waarover je wat wilt vertellen. sdn@planet.nl

Ik heb met Leo Bijl afgesproken dat ik met hem, Jordy Zwarts en Mike Houtman een lezing in De Lezing wil organiseren over klemmende zaken als het burgerrecht en de rechterlijke uitspraak die Jordy en nog iemand gewonnen hebben om geen verplichte ziekenfondspremie te moeten accepteren. Ook deurwaarders krijgen het nakijk.

Maar wat betreft de advocatuur en rechterlijke macht, (zijnde de magistratuur incl. het Openbaar Ministerie) gaat die de bietenbaan op met de pogingen van enkele grote slachtoffers van het UWV zoals o.a. Ruud Rietveld, en nog enkelen die ik ken. Lees daarom de schitterende brief van dr. Joe Eustatia in Curaçao over zijn ervaringen met de civiele rechtspraak en de advocatuur. Zie: www.sdnl.nl/pdf/joe-eustatia-magistratuur-en-advocatuur.pdf .

P.S. De natte droom van Dick Schoof als hoofd van de AIVD met een strakke mening over die kleine dikke bejaarde klokkenluider van de SDN.

Informatie Entree

Bijdrage: € 10,= p.p. (incl. 2x koffie/thee/water) Reserveren: overmaken vóór  17 oktober 2019 op: IBAN: NL10 INGB 0004 4605 79 t.n.v. Desire & Give te Voorhout o.v.v. Rob. De betaling is bevestiging van deelname.

De volgende acties zijn óók mogelijk dmv:

Betalen aan de zaal, alleen graag gepast € 10,=  of Email aanmelding: info@delezing.nl of Bellen via +31(0) 622 686 750

Openbaar vervoer

Vanaf NS Station Heemstede-Aerdenhout richting Zandvoort lopen en meteen oversteken (1e straat rechts).

Parkeren

Heemstede is uitstekend te bereiken vanuit Den Haag, Leiden, Haarlem, Amsterdam en Utrecht. Zondag de hele dag en door de weeks na 18:00 uur kan je gratis parkeren in de buurt van het gebouw.

Nieuws delen

  • Een ander ook een plezier doen met deze uitnodiging? Vertel of stuur het door!.
  • Automatisch op de hoogte blijven van onze activiteiten? Aanmelden voor de Nieuwsbrief?
  • Voor meer informatie contact ons op: +31 (0) 622 686 750.