Pensioenen en de blunders van de Vakbeweging en het Kabinet – Dr.ir. Egbertus Deetman

Dr.ir Egbertus Deetman geeft op deze avond een verklarende lezing over de zijn inzichten gemaakte blunders van zowel de vakbeweging als van de Nederlandsche Bank NV over de toekomst van de pensioenen en de indexering daarvan.

Hij zal aan de hand van zijn berekeningen en statistieken duidelijk maken waar onnodig de denkfout zit m.b.t. financiering van het pensioenstelsel. Zie: De Pensioenroof en de blunders…

Als redacteur van de Stichting Sociale Databank Nederland heeft Redactie: Rob Brockhus (sdn@planet.nl) recent een interview gemaakt met de heer Deetman. In dat interview botsen soms de visie van dhr. Deetman met die van de redactie van de SDN. Bekijk die video rustig alvorens u aan te melden om de lezing bij te wonen.

De Lezing in Heemstede is een mogelijkheid om maatschappelijke zaken aan een beperkt (100) publiek voor te houden op een groot scherm. De SDN heeft in het verleden daarvan ook gebruik kunnen maken wat te zien is op de website: www.sdnl.nl/bbd.htm.

Duidelijk is dat de integriteit van de overheid op tal van gebieden te wensen overlaat. Dat geldt zoals hier te zien (www.sdnl.nl/bbd.htm), in de jeugdzorg, de rechtspraak, de monetaire politiek met het spoorloos verdwijnen van het Spaarfonds voor de AOW van € 50,9 miljard  en de strijd van klokkenluiders om openbaarheid te bewerkstelligen in de politiek en media over zaken die schade toebrengen aan delen van de bevolking, zoals in Groningen met de aardbevingen zonder adequate compensatie en/of hulp.

Op dit moment spelen meer heftige zaken een heel grote rol bij de rechtspraak waar zelfs ook beleidsmatig ca. 500 personen per jaar zelfmoord plegen om te ontsnappen aan de terreur van de gevolgen van een rechterlijke beslissing.

Overzicht van 19 jaar strijd tegen de overheid: www.sdnl.nl/rietveld-index.htm.

Het ligt in de bedoeling om ook een lezing te geven over het misbruik van macht in de justitieketen over jarenlange strijd tegen onterecht gedragingen binnen de rechtspraak en het UWV.

Wilt u meer te weten komen over zaken die niet met inspraak van de burger in de politiek, maar wel in de lezing aan de orde komen? Meld u dan snel aan via info@delezing.nl.

Informatie Entree

Bijdrage: € 10,= p.p. (incl. 2x koffie/thee/water) Reserveren: overmaken vóór  10 september 2019 op: IBAN: NL10 INGB 0004 4605 79 t.n.v. Desire & Give te Voorhout o.v.v. Pensioenen. De betaling is bevestiging van deelname.

De volgende acties zijn ook mogelijk dmv:

Betalen aan de zaal, alleen graag gepast € 10,= ; Email aanmelding: info@delezing.nl; Bellen via +31(0) 622 686 750

Openbaar vervoer

Vanaf NS Station Heemstede-Aerdenhout richting Zandvoort lopen en meteen oversteken (1e straat rechts).

Parkeren

Heemstede is uitstekend te bereiken vanuit Den Haag, Leiden, Haarlem, Amsterdam en Utrecht. Zondag de hele dag en door de weeks na 18:00 uur kan je gratis parkeren in de buurt van het gebouw.

Nieuws delen

  • Een ander ook een plezier doen met deze uitnodiging? Vertel of stuur het door!.
  • Automatisch op de hoogte blijven van onze activiteiten? Aanmelden voor de Nieuwsbrief?
  • Voor meer informatie contact ons op: +31 (0) 622 686 750.