Monique Blok – Werken met Tomatis

Monique Blok - Werken met Tomatis

Tomatis, De Luister-Methode.

• Methode Tomatis • Wat is luisteren • De directe samenhang met de communicatie

Vrijdagavond 1 april 2011, Heemstede Tijd: 20:00-22:30 uur Entree: € 10,- Aan de zaal: € 12,50

In het dagelijks leven; thuis, op school of werk neemt ieder van ons voortdurend zintuiglijke indrukken op. Iedereen heeft de capaciteit om een bepaalde hoeveelheid indrukken te verwerken. Als die hoeveelheid gedurende langere tijd wordt overschreden, kunnen we in een toestand komen waarin het tijd kost om weer goed te functioneren.

Concentratie problemen, hyperactivteit (ADHD, ADD, PDD), onhandigheid, leer- schrijf-, reken-, en communicatieproblemen (spraak/taal problematiek, dyslexie, stotteren, autisme), maar ook vermoeidheid hebben vaak te maken met problemen in de verwerking via de oren.

Een van de balangrijkste factoren is het slecht functioneren van het luistervermogen, waarbij er bepaalde frequenties niet of onvoldoende waargenomen worden. Dit heeft als gevolg dat het luisteren niet op de goede manier benut kan worden.

Er ontstaat verwarring en vaak volgen hieruit gedrags-problemen.

De luistertherapie, waarbij door middel van een elektronisch apparaat (het Elektronisch Oor) en muziek het oor gestimuleerd wordt om de ontbrekende frequenties weer waar te nemen, is afkomstig van de Franse KNO arts Alfred Tomatis.

Hij ontdekte dat een verandering in de hoor- en luistervaardigheden van de mens ook leidt tot een verandering in de stem, het lichaam en de geest.

Het trainen van de luistervaardigheden leidt ertoe dat tal van problemen aanzienlijk verminderen of helemaal verdwijnen.

Deze therapie is ook toepasbaar voor behandeling van depressie oorsuizing, stress, duizeligheid, verhogen van het zelfbewustzijn, ontwikkelingsachterstanden, problemen met motoriek etc.

Luistertraining werkt op blokkades in de waarneming door het stimuleren van de hersenen (neurofysiologie), waardoor auditieve prikkels beter worden verwerkt en men zich niet meer afsluit.

Via de muziek leert men beter naar de verschillende frequenties luisteren in plaats van ze alleen maar te horen.

Door een training met het elektronisch oor (‘earobics’) wordt de psychische en fysieke balans hersteld of verbeterd. Het zelfvertrouwen groeit en angsten verdwijnen. Twee factoren die onontbeerlijk zijn voor de verbetering van privé- en werkomstandigheden.

De drie vormen: luistertraining (methode Tomatis), logopedie (spraak- taaltherapie) en sensorische informatieverwerking, hebben uiteindelijk allen hetzelfde effect: een verbeterde communicatie.

Met hun raakvlakken zijn ze bijzonder goed te combineren in de praktijk. Bij de luistertraining wordt dan ook regelmatig gebruik gemaakt van logopedie en/of sensorische informatieverwerking wanneer dit nodig is.

Voor meer informatie bezoek de website www.tomatis-ijmuiden.nl