Mehran Keshe – Revoltuionaire medischa inzichten binnen uw bereik

Mehran Keshe - Revoltuionaire medischa inzichten binnen uw bereik

BewustZijninZutphen www.bewustzijninzutphen.nl/ en DeLezing organiseren sámen de presentatie van Keshe die bekend is binnen ‘hoge’ kringen en bij het grote publiek wereldwijd. Als Iraans nucleair ingenieur heeft hij zijn kennis en ervaring weten om te zetten in nieuwe oplossing gerichte revolutionaire technieken.

De Keshe-technologie is ook inzetbaar voor het terugbrengen naar de gezonde situatie van het menselijk lichaam ingeval van ziekten als MS, Fibromyalgie, ALS, Kanker en celvernieuwing, Epilepsie, Coma, Parkinson, COPD (longziekten) en andere ziektes. De reguliere geneeskunde heeft er tot op heden geen oplossing voor. • De heer Keshe heeft nu systemen opgezet die het lichaam kunnen bijsturen door water te drinken of lucht te ademen die doorheen deze systemen stromen. Water en lucht worden hier gebruikt als vervoermedium van plasma magnetische (nucleaire) informatie die processen in het lichaam op gang brengen waardoor de evolutie van deze ziekten en andere kwalen omgekeerd kan worden en het lichaam terug naar zijn initiële staat brengt. Testen bij vele vrijwilligers hebben duidelijk aangetoond dat tot op heden geen enkel neveneffect of mislukking werd vastgesteld. • In België is vanaf 26 november 2011 de ‘Keshe plasma therapy’ erkend als een nieuwe vorm van ‘bio-energetic therapy’ door Naturopathica. Zij is een wettelijke erkende beroepsvereniging voor natuurgenezers in België: keshefoundation.com/nl/applications/licensing/206-naturopathica-certificate-of-acceptance

Deze avond gaat over de medische ontwikkelingen en oplossingen.

De powerpoint-ondersteunende Engelse presentatie zal waar nodig vertaald worden in het Nederlands door ir. Luc Vervliet.

In de pauze zal Mehran Keshe zijn boeken signeren. Na de pauze is er mogelijkheid tot het stellen van vragen.

Locatie: Henry Dunantweg 4, 7201 EV Zutphen. Entree: € 20,– p.p. incl. koffie/thee/water. Aan de Zaal: € 25,00 p.p. incl. koffie/thee/water. Dit bedrag graag overmaken vóór 8 maart 2012 op rek. ING 4460579 t.n.v. Desire & Give te Voorhout o.v.v. Keshe.