Margalit Laufer – Het verzwijgen van de gevaren van CRISPR DNA-techniek

Margalit Laufer - Het verzwijgen van de gevaren van CRISPR DNA-techniek

WAAR BLIJFT DE OPENBARE DISCUSSIE EN WETGEVING?  
Bij de controversiële en snelle ontwikkeling die de CRISPR techniek met zich meebrengt in het manipuleren van het DNA van plant, dier en mens, blijft de publiekelijke discussie en regelgeving ver achter. Men moet echter per direct het debat omtrent de risico's van deze techniek voeren, wetgeving opstellen en een internationaal coördinerend orgaan oprichten, nu de commercie zich deze 'makkelijk toe te passen' techniek reeds wil toe-eigenen in patenten en producten.

Vooral de vele mogelijkheden voor de gezondheidszorg, landbouw en industriële biotechniek, lokken wetenschappers, de farmaceutische industrie en agrarische bedrijven. De politiek lijkt meer geïnteresseerd in de economische kant van de zaak, in plaats van zich bezig te houden met de gevolgen van deze techniek op juridisch, sociaal-maatschappelijk, ecologisch en moreel terrein.

Actuele bedreigingen:

  1. Een belangenverstrengeling tussen politiek, bedrijfsleven en wetenschap.
  2. Het volledig ontbreken van wetgeving over de toelating van CRISPR onderzoek en door wie het toegepast mag worden. 
  3. Het ontbreken van een objectief, internationaal coördinerend orgaan, dat wereldwijd alle onderzoek informatie verzamelt, beoordeeld en vervolgens toestemming geeft of moratoria oplegt bij experimenten die (ethisch) of medisch niet wenselijk zijn of de ecologie in gevaar kunnen brengen.  
  4. De mogelijkheid dat bedrijven direct met wetenschappers kunnen bepalen wat wordt gemuteerd en vervolgens gepatenteerd. 
  5. Het ongeremd ingrijpen van een wetenschapper met diens beperkte bewustzijn en kennis over de complexiteit van de natuur, kan onomkeerbare gevolgen hebben voor het evenwicht in de natuur.
  6. Bedreiging van species in de natuur die door de CRISPR techniek tot uitsterven gebracht kunnen worden.
  7. Het aantasten van het zelfbeschikkingsrecht van de mens, wanneer reeds voor diens geboorte aan zijn DNA veranderingen aangebracht mogen worden. Het ingrijpen in de persoonlijke vrijheid – over leven en dood.
Wanneer men spreekt over het 'elimineren' van erfelijke ziekten, blijft de cruciale vraag 'wie' zal bepalen óf ingrepen in het embryo mogen worden gedaan, in het duister. De fundamentele beginselen van ethiek en moraal, maar ook de verantwoordelijkheid voor de natuur als geheel, kunnen en mogen niet door wetenschappers en bedrijven gedragen worden. Dit kan enkel de maatschappij, gerepresenteerd door een objectief, internationaal coördinerend orgaan.

Het toepassen van de CRISPR techniek vraagt om een grote publiekelijke discussie, in plaats van achter de gesloten deuren van laboratoria en achterkamertjes. Het is de verantwoordelijkheid van de politiek om dit niet alleen te waarborgen, maar ook te zorgen dat er een referendum komt dat zal bepalen wat de samenleving werkelijk wil.   Tot dit opgang kan komen hebben we in eerste instantie één taal: Onze overheid vragen om wetgevend op te treden en twee onmiddellijke moratoria op te leggen:

1. Moratorium op experimenten doen met CRISPR/Cas techniek bij Mensen, of in niet levensvatbare menselijke embryo's. 2. Moratorium op veranderingen en experimenten doen met CRISPR/Cas techniek op Dieren. Bij de controversiële en snelle ontwikkeling die de CRISPR techniek met zich meebrengt in het manipuleren van het DNA van plant, dier en mens, blijft de publiekelijke discussie en regelgeving ver achter. Men moet echter per direct het debat omtrent de risico's van deze techniek voeren, wetgeving opstellen en een internationaal coördinerend orgaan oprichten, nu de commercie zich deze 'makkelijk toe te passen' techniek reeds wil toe-eigenen in patenten en producten.

Waarschuwing Tijdens haar onderzoek ontdekte Margalit dat vele verantwoordelijke wetenschappers waarschuwen voor de mogelijke rampen veroorzaakt in de natuur, die even ingrijpend zijn als de klimaatveranderingen.

27 maart gaan we dieper op de zaak in. Zeker de moeite waard want het gaat ons allen aan, met de gedachten dat de nieuwe generatie, ónze kinderen, het slachtoffer worden als wij met de informatie niets doen. 'Ich habe es nicht gewüsst' is dan misplaats!!.   Wie is Margalit Margalit Laufer heeft jaren individuen in groepen begeleidt om ook zelf bewust te worden en een eigen ontwikkelingsweg aan te gaan, dit in cursussen met gerichte oefeningen. Ook gaf zij vele opvoedkundige cursussen aan ouders en leraren. Dit alles heeft zij opgesomd in haar boek CONCENTRATIE.

Vervolgens stuitte Margalit op CRISPR-technologie en werd met een schok wakker, en wijdt tot op heden onderzoek naar deze gevaren op individueel, sociaal, politiek, militair en moreel gebied. Zo heeft zij besloten met haar onderzoek en ervaring een nationaal/internationale beweging opgang te brengen voor de bescherming van onze planeet en al haar bewoners.

Wil je meer weten en met je vragen nergens terecht kunnen? Schroom nooit, want Margalit Laufer helpt je uit de brand. Werp ook een blik op de  volgende links:

ENTREE:          € 17,50= p.p. (incl. 2x koffie/thee/water) RESERVEREN: over maken vóór 13 maart 2018 op rekening: IBAN:                 NL10 INGB 0004 4605 79 t.n.v. Desire & Give te Voorhout o.v.v.  CRISPR De betaling is bevestiging van deelname.

BETALEN AAN DE ZAAL: Gepast contant  € 17,50  
Openbaar vervoer

Vanaf NS Station Heemstede-Aerdenhout richting Zandvoort lopen en meteen oversteken (1e straat rechts).

Parkeren Heemstede is uitstekend te bereiken vanuit Den Haag, Leiden, Haarlem, Amsterdam en Utrecht. Zondag de hele dag en door de weeks na 18:00 uur kan je GRATIS parkeren in de buurt van het gebouw.

Nieuws delen

  • Een ander ook een plezier doen met deze uitnodiging, aankondiging? Vertel of stuur het door!.
  • Automatisch op de hoogte blijven van onze activiteiten? Meld je hier aan voor de Nieuwsbrief?
  • Voor meer informatie contact ons op: +31 (0) 622  686  750