Marcel Dierselhuis – Het belang van de Yijing

Marcel Dierselhuis - Het belang van de Yijing

Marcel Dierselhuis, geboren in 1948 is ondernemer en technicus, die al van jongsafaan grote belangstelling heeft voor existentiële vragen.

Er zijn weinig gebieden waar hij zich niet enigermate in heeft verdiept, waaronder met name het Oosterse gedachtegoed. Vanaf begin 70-er jaren is hij gefascineerd door de Yijing (I Tjing, I Ching, Zhouyi) die in symbooltaal tot ons spreekt. De afgelopen tien jaar heeft hij zich onder leiding van Harmen Mesker steeds meer in de Yijing en diens geschiedenis verdiept.

De lezing is zowel voor ervaren Yijing gebruikers als voor mensen voor wie de Yijing geheel nieuw is. Een eerste kennismaking heeft bij velen het leven veranderd. • Hij deelt zijn inzichten hoe de Yijing ons kan ondersteunen in het transformatie proces naar de Nieuwe Tijd. • Methoden en denkwijzen die uit het huidige systeem voortkomen zijn niet geschikt om datzelfde systeem fundamenteel te transformeren. • Voor de pauze worden inhoud en betekenis van de symbooltaal (in de vorm van yin en yang lijnen) als antwoord op aan de Yijing gestelde vragen besproken. • Daarbij wordt toegelicht hoe tot het juiste hexagram gekomen wordt.

Welkom!

Locatie: Stormvogelweg 1 (v/h Haviksweg 1) 2106 AR, Heemstede Entree: € 12,50 p.p. incl. koffie, thee en water. Aan de Zaal: € 15,– p.p. incl. koffie, thee en water.

Gelieve dit bedrag overmaken vóór 9 februari 2012 op rek. ING 4460579 t.n.v. Desire & Give te Voorhout o.v.v. Yijing Marcel