Marcel Daelemans – De Natuur als voorbeeld voor zinvol handelen.

Marcel Daelemans - De Natuur als voorbeeld voor zinvol handelen.

De natuur als voorbeeld voor zinvlo handelen

Marc Daelemans – Natuurlijke oplossingen voor: – zuiveren van zwaar verontreinigd afvalwater d.m.v. beplante lava filters. – herstellen van onze gedemineraliseerde landbouwgronden d.m.v. toevoegen van leem, lavabasalt, gips en kalk en plaatselijk compost.

Marc www.pure-milieutechniek.be is niet alleen een gedreven spreker, maar zet zich ook voor de volle 100% in voor de natuur.

Via Victor Schauberger herontdekte Marc het onderzoek van biochemicus Dr. med Julius Hensel en zijn natuurlijke landbouwmethoden.

Tijdens de lezing krijgt u tekst en uitleg over de volledige water- en voedselkringloop met o.a. natuurlijke afvalwater– en regenwaterzuivering; de natuurlijke landbouwmethoden van Julius Hensel met daarbij het belang van mineralen voor de gezondheid van de bodem, het water, plant, dier en mens. • Hoe komt het dat ons voedsel in de laatste decennia zoveel aan voedingswaarde heeft verloren? De moderne landbouwmethodes plegen roofbouw op de grond. • Gebrek aan levensnoodzakelijke mineralen en sporenelementen in de bodem. • Gebruik van mest (ook stalmest!), is er op dit ogenblik de oorzaak van dat de bodem, het water, de planten en de mensen ziek worden.

Deze Duitse biochemicus stelt in zijn boek ‘Brot aus Steinen’, niet alleen de kwalijke gevolgen van kunstmest aan de orde (vooral stikstof, fosfor en kalium), maar ook die van het gebruik van dierlijk mest.

J. Hensel vond in vulkanisch rotsmeel, gips en kalk de ideale meststof die alle basismineralen, maar ook fosfor, in de juiste proporties bevat. Bovendien is praktisch overal in de wereld rotsmeel overvloedig en goedkoop beschikbaar. Naast de vernoemde basismineralen bevat rotsmeel nog enkele tientallen andere mineralen, waarvan men nu weet dat ze ook essentieel zijn voor gezonde gewassen, gezonde dieren en gezonde mensen!

Onze intentie is om de kringloop in de natuur te herstellen en aarde en water terug te brengen naar de oorspronkelijke staat (bijvoorbeeld riool water zuiveren met natuurlijke filters; de vrijkomende biomassa te gebruiken als bruikbare grondstof voor veevoer, en het afvalwater voor irrigatie en het groen maken van de woestijnen!).

Locatie: Stormvogelweg 1, 2106 AR Heemstede. Entree: € 10,00,- p.p. per avond incl. koffie/thee/water. Aan de Zaal: € 12,50 p.p. per avond incl. koffie/thee/water.

Gelieve het bedrag overmaken vóór 26 april 2012 op rek. ING 4460579 t.n.v. Desire & Give te Voorhout o.v.v. Marc Daelemans.

Voor meer informatie: www.wanttoknow.nl/overige/terugkeer-van-bewezen-waarden-in-de-landbouw

Tijdens en na afloop van de presentatie is er ruimte voor ontmoeting.