Jan Kieft – Als jij jezelf zou zien zoals ik mij zie…..

Jan Kieft - Als jij jezelf zou zien zoals ik mij zie.....

In mijn droom sta ik op een plek met weinig begroeiing. Naar links wijzend roep ik “vijg” en direct verschijnt een vijgenboom uit het niets. Ik wijs naar rechts, roep “vijg” en opnieuw verschijnt direct een vijgenboom. Ik creëer met het woord en op commando. Maar dan begint een vrouw te huilen, want “mensen maken in hun onwetendheid altijd alles kapot”.

We beschikken allemaal over het gereedschap om een zinvol leven te scheppen, een crisisbestendig bedrijf, een nieuwe economie en een wereld voorbij armoede, politiek en oorlog. Niemand heeft ons daar ooit op gewezen, onze ouders niet, op school hebben we het evenmin geleerd. Bovendien houdt ons eigen bewustzijn het voor ons verborgen. En wat we niet kunnen zien kunnen we niet creëren. Die vrouw bij die vijgenbomen staat niet voor niets te huilen…

Dit gereedschap bestaat uit wetenschappelijke wetten die bedoeld zijn om ons het roer in het leven in handen geven. Ze gelden in alle aspecten van ons leven. Naleven geeft een voorspelbare uitkomst,  niet naleven eveneens. Maar de uitkomst verschilt als dag en nacht. Ze hebben de potentie jouw leven volledig op zijn kop te zetten.

Dat gaan we tijdens deze boeiende interactieve lezing doen. We maken de balans op van ons leven en gaan een begin maken met het herscheppen van aspecten waar we minder tevreden over zijn. Tegelijkertijd ontdekken we hoe we die gereedschappen in ons voordeel kunnen gebruiken.

Daarvoor moet je eerst naar de wortel van de problematiek. Dat is: de manier waarop jij omgaat met je eigen bewustzijn. Een simpele shift in bewustzijn is voldoende. Je gaat ontdekken hoe je jezelf onbewust tegenhoudt. En je gaat mogelijkheden zien waarvan je voor die tijd niet eens durfde dromen. Steeds meer volg je je eigen leidraad. Het enige dat nodig is, is een strikte toepassing van deze wetten. En goed luisteren naar jezelf. Dan ontdek je tot je verbazing dat je een religieus leven leidt, dat is: van binnenuit. Zo word je Zelf-standig en ontwikkel Je Zelf-vertrouwen.

Spelenderwijs kom je er achter dat je een Zelf-scheppend, Zelf-sturend en Zelf-reinigend systeem bent met een absolute succesgarantie. We ontdekken twee wegen in het leven en vijf niveaus en manieren van Zijn. Zo herken je waar je zelf staat en waar je naartoe kunt groeien. In iedere fase neem je de realiteit anders waar en is er een andere Creatie Code. Met één van die codes gaan we onze realiteit herscheppen. Het leven wordt zo een heel leuk spel. Dat spel kent natuurlijk wel de nodige uitdagingen.

Achtergrond SPREKER Jan Kieft is oprichter van LEADERS FROM WITHIN een coaching- en training organisatie die mensen leert bewust van binnenuit te leven in plaats van zich aan te passen aan maatschappelijke structuren.

Transformatie en bewustzijnsverruiming lopen als een rode draad door zijn leven. Jan heeft een lange carrière doorgemaakt in business development en reclame. Toen hij onverwachts in een droom werd toegezongen door Ackda en de Munnik “je bent jezelf niet of al die jaren nooit geweest, je bent de gangmaker op het verkeerde feest”, werd hem duidelijk dat een andere rol van hem werd gevraagd. 

In de periode die volgde werd alles wat voor die rol nodig is in dromen, meditaties en openbaringen aangereikt. Zo werd hij gewezen op wetten die het hele bestaan regeren en waarmee ieder zijn of haar leven kan besturen. Ook werd hem langs deze weg de inhoud van een boek aangereikt: “Regeer je eigen leven, de 7 wetten van Zelfbeschikking”. Zeven keer stelde hij de vraag wat hij hiermee in zijn leven moest. Zes keer kreeg hij dezelfde droom, waarin hij zich zag als spreker, auteur en begeleider van mensen en organisaties. De zevende keer…dat hoor je op de lezing. Ook LEADERS FROM WITHIN is met naam en toenaam op deze wijze ontstaan. Zo werd Jan gangmaker op zijn eigen feest.

Meer informatie: Leaders From Within

Algemene Informatie

KOSTEN: € 15,- p.p.  Reservering is nodig en dat doet u door het bedrag over te maken vóór 1 december 2016 op rekening: IBAN: NL10 INGB 0004 4605 79 t.n.v. Desire & Give te Voorhout o.v.v.  Jan Kieft De betaling is bevestiging van deelname. Betaling aan de zaal is ook mogelijk

Openbaar vervoer Vanaf NS Station Heemstede-Aerdenhout richting Zandvoort lopen en meteen oversteken (1e straat rechts).

Parkeren Heemstede is uitstekend te bereiken vanuit Den Haag, Leiden, Haarlem, Amsterdam en Utrecht. Zondag de hele dag en door de weeks na 18:00 uur kunt u GRATIS parkeren in de buurt van het gebouw.

Nieuws delen Wilt u een ander ook een plezier doen met deze uitnodiging? Vertel of stuur het door!. Automatisch op de hoogte blijven van onze activiteiten? U kunt zich ook aanmelden voor de Nieuwsbrief. Voor meer informatie kunt u ook telefonisch contact opnemen met +31 (0) 622  686  750