ir. Otto van Nieuwenhuijzen – LotusBank, een nieuw uitwisselingsysteem

ir. Otto van Nieuwenhuijzen - LotusBank, een nieuw uitwisselingsysteem

Hallo Nieuwe Wereldbouwers, Bruggenbouwers, Systeem-ontpuzzelaars en alle andere Kanjers!

5 Juni jl. brainstormden we met Otto van Nieuwenhuijze over een nieuw uitwisselingsysteem, voorlopige naam LotusBank. Een uitgebreide weergave m.b.t. de Lotusbank vind u bij onze artikelenen www.lotusbank.nl.

Zaterdagmiddag 15 januari: BOEK NU via het webformulier

Belangrijk om u tijdig aan te melden. Uw inschrijving garandeert uw reservering VOL=VOL.

Intussen is de onrust door verdergaande duidelijkheid wereldwijd toegenomen en staan we nu erg dicht voor het chaospunt. Als het systeem crasht zoals in 1929 is het geld 0,0 waard, dus banken zijn niet zo veilig ongeacht de bankgarantie. Ook wanneer internet en elektronica crasht (2012?) zijn ‘tegoeden’ weg.

http://www.standaard.be

Het afgeven van dergelijke signalen is het gevolg van aanhoudend wanbeleid bv. ondanks alle protesten het bouwen van kolen- en kerncentrales, tegenwerking tal van beproefde alternatieve technologieën, benodigde milieu-oplossingen etc. Deze actie zal naar verwachting nog niet groots ondersteund worden; toch kan door e.e.a. pittig stof opwaaien, banken wakker geschud worden en ze aanzetten tot paniekbeleid. Bovenal is weerstand en strijd natuurlijk geen oplossing – wel een nieuw en rechtvaardig systeem: ethisch, eerlijk en renteloos – omdat we een samenleving willen realiseren in hartsverbondenheid. Onze vermogens gebruiken om de Aarde niet gericht op bezit te verzorgen, en haar overvloed te genereren. Onschendbaarheid van geboorterechten c.q. meest basale levensbehoeften als een huis met water en energie, voedsel, kleding. Het ligt voor de hand dat velen (zie explosieve groei Transition Townconcept) zullen investeren in onafhankelijkheid met eigen moestuinen, eigen energievoorziening e.d. Initiatieven voor Ecodorpen worden ook steeds meer ondersteund. We zien de noodzaak van een follow up van 5 juni om door te pakken: hoe tot gezamenlijke initiatieven te komen. Jouw inbreng is bijzonder waardevol!

Wil je hiertoe alvast noteren wat je persoonlijk belangrijk vindt om uit te werken… wat je kunt bieden en/of wat je wenst? En: weet je een leuke andere naam voor de LotusBank? Aanzet: LotusAllions…

Kernvragen: 1. Hoe kunnen parallelle uitwisselingsystemen los van banken en goud laagdrempelig worden opgezet

2. Is regionale actie/aanpak www.lietaer.com en bv. www.gelre-handelsnetwerken.nl) te prefereren boven landelijk c.q. netwerk-gerelateerde actie/aanpak?

3.Wellicht kan de mogelijkheid gecreëerd worden om eurotegoeden in nieuwe muntwaarden om te zetten, dat zal een extra motivatie betekenen e.e.a. er vlugger door te krijgen Enkele passages uit de weergave van 5 juni: “Het is tijd dat de mensheid wakker wordt, en de waarde van Aarde inziet. Dat vereist dat de mens als mensheid, per mens, eigenWaarde be-leeft. 1) Als levend wezen heb je Vrije Keuze en sta je boven alle aardse wetten (je leert omgaan met vrije keuze, om zo de kosmische wetten al doende te leren kennen). 2) Als Vrije Mens ben je Soeverein, en kan niemand enige wet voor je bepalen (anders ben je slaaf). 3) Als lid van een gemeenschap ben je alleen gehouden aan afspraken die je zelf maakte (vandaar: Project LotusBank). 4) Regelementen voor de omgang met materie(handelsovereenkomsten) gelden nimmer voor mensen of andere levende wezens Het is belangrijk om deze 4 categorieën wetmatigheden van Vrije Keuze te kennen.”Project LotusBank” is opgezet om het je mogelijk maken om betrouwbare afspraken te maken (categorie 3) èn om te voorkomen dat anderen inbreuk maken op je vrije wil. Bankgeld valt onder categorie 4 (zaken reglementen (handelswetten) die NIET voor levende wezens gelden): Vandaar dat het ook zaak is géén geld te gebruiken wat ondergeschikt is aan – en bedoeld is voor – verhandelen van goederen van Aarde (lees “They Own it All (Including You)”. Als jij je eigen geld maakt, en je eigen bank vormt, dan bepaal jij je eigen leven. Gebruik hetzelfde principe als de banken nu gebruiken: de eigen afspraak voor jouw inzet van jouw talenten. In feite is de hele Lotusbank een hele administratie gebaseerd op 4 principes: 1) Wat doe je goed 2) Wat doe je graag 3) Wat doe je niet goed 4)Wat doe je graag niet Je eigen geld maken doe je volgens hetzelfde principe als banken dat doen. Je verklaart in detail wat je gaat doen, wat waardevol is. Je legt dat vast op zo’n manier dat andere mensen daarop kunnen vertrouwen. Je eigen beschrijving is je basis waardepapier; je Geloofspapieren (het is wat je gelooft wat je kan doen). Op basis daarvan kan je dan bepalen wat je overeenkomsten zijn met anderen; en jullie meerwaarde bepalen. Dat kan je samenvatten in een relatieschema; waardoor je ook weet wat jullie voor elkaar waard zijn. Dat overzicht laat elk ook zien wat het aandeel is wat elk heeft in het totale project.”

Heel graag tot ziens. Lotus Organisatieteam – Otto van Nieuwenhuijze – Ans Reurekas – Desiré Blok