ir. Otto van Nieuwenhuijzen – Integrale Geneeskunst

ir. Otto van Nieuwenhuijzen - Integrale Geneeskunst

Zaterdag 2 oktober 2010, 11.00 uur -18.00 uur, Heemstede

Namens ir. Otto van Nieuwenhuijze www.integralegeneeskunst.org en de organisatie www.delezing.nl. , Desiré Blok, doen wij u hierbij een aankondiging toekomen van de eerste serie van cursussen/lezingen van de Integrale Geneeskunst op zaterdag 2 oktober 2010 te Heemstede. Openingsbijeenkomst

Otto van Nieuwenhuijze is stichter van SIG; de Stichting ter bevordering van de Integratie van Geneeswijzen. Hij legt uit waarom hij als arts niet wil dokteren, en waarom hij een serie van websites heeft opgezet opdat u uw eigen gezondheid kan verzorgen.

Hij nodigt iedereen uit om mee te doen aan SIG bezigheden en projecten. Daaronder valt het meedoen aan de serie van websites van www.integralegeneeskunst.org: waaronder: www.zelfgenezen.nl, www.preventievegeneeskunst.nl, www.webdokter.org en www.wetenschapvanleven.nl. Deze websites hebben als doel om autonomie te leren herstellen; want afhankelijkheid is een symptoom van ziekte, en autonomie een teken van gezondheid.

Deze oprichtingsbijeenkomst is ook de eerste van een serie van SIG cursussen gebaseerd op ‘de wetenschap van leven’.

Cursusinleiding

De eerste serie van vier (4) begint met een samenvatting van het basisgegeven van leven: Vrije Keuze, Ziel, bezieling en de opbouw van bewustzijn in ons leven.

Leven = Vrije Keuze

1. Wat is leven? 2. Wat is gezondheid? 3. Wat is bewustzijn? 4. Wat is genezing? 5. Hoe wordt levenservaring opgeslagen, opgenomen, in ons lichaam? 6. Hoe werken cellen/organen/mensen/culturen (wereldgeneeswijzen) onderling samen? 7. Hoe bewaart het levende lichaam haar balans in haar omgeving? 8. Hoe is in ons lichaam informatie geïntegreerd met materie?

We kunnen van ons lichaam veel leren over bewustzijn en materie; ons lichaam is het omgekeerde van het uni-Versum, en hoe we dat in ons lichaam be-leven.

De bijeenkomst begint met een uitleg van het principe van Integrale Geneeskunst.

Het tweede deel van deze dag is een open verkenning van de vragen en antwoorden die we allen meenemen naar deze bijeenkomst. Tussendoor kunnen een aantal basale (zelf)genezingstechnieken worden beoefend.

Het derde deel verkent hoe we samen de oplossingen kunnen be-leven. En hoe de websites daarbij kunnen helpen.

Van harte wordt een ieder uitgenodigd voor deze bijeenkomst als hij/ zij zich in het bovenstaande herkent.

De dag begint om 11.00 uur in de zaal te Heemstede, Stormvogelweg 1 (voorheen Havikweg 1) 2106 AR te Heemstede en eindigt rond 18.00 uur.

We hopen u op deze bijzondere dag te kunnen begroeten.