ir. Otto van Nieuwenhuijzen – Holoversity en Vision-Lab – LotusBank

ir. Otto van Nieuwenhuijzen - Holoversity en Vision-Lab - LotusBank

Zaterdag 5 juni 2010 vindt onder leiding van Otto van Nieuwenhuijze de introductie en opening plaats van de LotusBank in Heemstede.

Van harte wordt een ieder uitgenodigd voor deze bijeenkomst als hij/zij zich herkent in de gestelde doelen.

Nu algemeen, zelfs via de mainstream media bekend is gemaakt dat de druk op de Europese economie afstevent naar een ongekend en onbeheersbaar niveau, ontstaan wereldwijd initiatieven die oplossingen bieden.

Hieronder valt ook de Lotusbank.

Het is een ongekende soort van bank.

Hier is alles gebaseerd op eigenWaarde en respect. Degenen die meedoen zijn eigenaar van de bank, en maken hun eigen geld.

De Lotusbank is een verkenningstocht, een ontdekkingsproject. Verschillende sprekers vertellen over hun ervaringen met andere vormen van geld. In Nederland is al veel ervaring met eigen/locale uitruilsystemen. In de Lotusbank komen al die gedachten samen, om onze beleving van (w)aarde te herstellen.

Neem je vragen en gedachten mee; en nodig vrienden en bekenden uit.

De problemen die we nu zien bij het instorten van de waarde van geld hebben een oplossing. Het probleem is dat dit geld wordt gemaakt door bankiers; van privé bedrijven, de banken. Geld is een uitruilsysteem, gebaseerd op vertrouwen in inzet van andere mensen. Als je dat principe doorziet, kan je je eigen geld maken, en je eigen bank zijn.

De LotusBank is opgezet als oefening om dat principe te verkennen. Het is een samenwerk-webzaait, waarin je geldige afspraken kan maken. Deze gemeenschap staat open voor soevereinen: met verantwoordelijkheid voor eigen leven. Wat dat is en hoe dat werkt is onderwerp van deze bijeenkomst.

We hopen u op deze bijzondere dag te kunnen begroeten.

Welkom!

De dag begint om 11.00 uur in de zaal te Heemstede, Stormvogelweg 1 (voorheen Havikweg 1) 2106 AR te Heemstede en eindigt rond 17.00/18.00 uur.

De entree bedraagt € 15,- per persoon.

Lunch zelf mee nemen; koffie, thee, water en koek zijn aanwezig.

Neem een kijkje op de nieuwe website www.scienceoflife.nl