ir. Otto van Nieuwenhuijzen – Follow-up Nassim Haramein

ir. Otto van Nieuwenhuijzen - Follow-up Nassim Haramein

Aanmelden Zaterdagmiddag: 5 februari 2011 Tijd: 13:30-17:30 uur Entree: € 65,- Aan de zaal: € 70,- Belangrijk om u tijdig aan te melden. Uw inschrijving garandeert uw reservering. Vol=Vol

Naar aanleiding van veel enthousiaste reacties van de deelnemers aan het ‘Delegate Program’ is besloten voor deze bijeenkomst. Dick Korf en Fred van Heukelom namen hiertoe het initiatief en Otto van Nieuwenhuijze is bereid om deze samenkomst te leiden resp. te coördineren.

Waarom en doelstelling van deze Follow Up Meeting? Ondanks de vraag van Nassim of de stof ons duidelijk was, en dit vaak met een ‘Yes’ bekrachtigd werd bleek de rode draad herkenbaar te zijn. Daarvoor was de stof niet alleen veel en redelijk complex, ook in het Engels was het niet altijd direct duidelijk. Mede door de enthousiaste reacties ontstond daarom bij ons de behoefte om een vorm te vinden waarbij het mogelijk zou zijn om in onze eigen taal een stuk verdieping te bereiken waardoor een en ander meer tastbaar, grijpbaar en verteerbaar kan worden. Één van de doelen is ook om door ons samenspel tot interessante vragen te komen die we (als we dat willen) weer aan Nassim kunnen stellen

De opzet hebben wij breed gehouden. Andere geïnteresseerdenzijn van harte welkom bij deze boeiende bijeenkomst.

Otto van Nieuwenhuijze en Nassim Haramein zijn samen deel van CASYS. Otto is bekend met de gepresenteerde stof van Nassim en kan ook het verhaal van Nassim in verband brengen met het onderzoek wat daar gedaan wordt. Ook heeft Otto op veel fronten eigen aanvullingen waardoor alles in een nog breder verband komt te staan.

Iedereen die geïnteresseerd is in een nieuwe kijk op deze plaats in de wereld in relatie met het grote geheel (universum) en in de breedste zin van het woord, heeft op dat weekend aangegeven dat de volgende onderwerpen aan de orde gesteld zouden kunnen worden.

Onderwerpen: •Het Vacuüm (the vacuüm connects all things). Het Atoom, Wat is ‘Matter’ •Space that all things connects by as 99,999999..% of all matter is space •Present day quantum field. We create our own reality •Vortexes and Spin. Blackholes an other view on •Entropie versus Syntropue (male/female) •Kristallen die een snee binnen een uur kunnen genezen…? •The Universal language is geometry, de relativiteit van beweging, omdat de zon ook al met grote snelheid door het universum beweegt •Het ontstaan van het DNA en wat doet het met ons •We zijn geen deel van de aarde maar zijn ‘Galactic’ Human beings, deel van een veel groter geheel dan alleen de aarde •De betekenis van alle zo specifieke ruimtelijke vormen zoals het tetraëder die de revue zijn gepasseerd etc.

In de praktijk blijkt dat we samen (veel) meer weten dan alleen. Wij stellen ons voor dat de bijeenkomst uit 4 hoofdonderdelen zal bestaan: 1.Wat heeft u specifiek geraakt in het weekend? Een vorm van kennisinventarisatie 2.Integratie van het gezamenlijk inzicht 3.Het werk van Nassim en anderen in een breder context plaatsen en met eigen interpretaties resp. aanvullingen van Otto 4.Waar is nog meer behoefte aan? Willen we hier vervolg aan geven om ons nog verder te verdiepen in deze boeiende materie? Zijn er specifieke aspecten die extra aandacht behoeven?

Tussendoor is er natuurlijk ook gelegenheid om elkaar beter te leren kennen en te overleggen of en hoe vaak we vervolgbijeenkomsten willen organiseren. Restaurant: Voor degenen die na de bijeenkomst nog na willen praten: er zijn een pizzeria en een Chinees eethuis in de buurt.

Welkom!