ir. Otto van Nieuwenhuijze – Wetenschap van het Leven

ir. Otto van Nieuwenhuijze - Wetenschap van het Leven

Holoversity en Visions-Lab

Op zaterdag 15 mei 2010 beginnen we met de eerste van een serie vervolg bijeenkomsten van presentaties die alle tot doel hebben om “De Wetenschap tot Leven te brengen”. Otto van Nieuwenhuijze zal op deze dag de openingspresentatie verzorgen. Het is de bedoeling om aan innoverende wetenschappers, die de “Wetenschap van het Leven” vorm geven, een podium te bieden.

Op elke volgende bijeenkomst zal er een ander thema aan bod komen. Op 15 mei wordt het kennis maken, uitwisselen en een feestelijk begin. Otto zal zijn plannen uitleggen van de Holoversity: een open leeromgeving, een samenwerkplek voor autodidacten, en het Visions-lab: een gerichte samenwerkplek voor bewuste onderzoekers. Op de daaropvolgende presentatie dagen worden steeds twee wetenscheppers uitgenodigd die een presentatie geven in de middag en waarbij in de avond er gelegenheid is om met elkaar dieper over het onderwerp uit te wisselen waarbij Otto ook steeds aanwezig is. Zo willen we het bewustzijn van “de wetenschap van de dode materie” transformeren naar “de wetenschap van het Leven”. Het gaat om de wetenschap tot leven te brengen, dat bijvoorbeeld mede nodig is om “de Geneeskunde te Genezen”.

Van harte wordt een ieder uitgenodigd voor deze bijeenkomst als hij/zij zich herkent in de gestelde doelen.

De dag begint om 15.00 uur in de zaal te Heemstede, Stormvogelweg 1 (voorheen Havikweg 1) 2106 AR te Heemstede en eindigt ‘s avonds rond 22.00 uur. Met de mogelijkheid van een eethuis om de hoek.

We hopen u op deze bijzondere dag te kunnen begroeten, de entree bedraagt € 15,- .

Lees in de bijlage het artikel over Nulpunt-Energie.

Neem een kijkje op de nieuwe website www.scienceoflife.nl