Ir. L. Sala – Rituelen: de poort naar de andere wereld

Ir. L. Sala - Rituelen: de poort naar de andere wereld

Ir. L. Sala  Luc Sala is van origine fysicus, maar werd geleidelijk journalist, mediaondernemer, televisiemaker en schrijver. Hij interviewde voor Kleurnet honderden spirituele en culturele leiders, een deel daarvan is op YouTube te vinden. Naast zijn activiteiten in de ICT-wereld schreef hij een tiental boeken over uiteenlopende onderwerpen zoals RSI, Virtual Reality en zijn nieuwste boek gaat over rituelen.

Ook Luc spreekt voor het charitatieve doel Desire & Give georganiseerd door DeLezing.nl

Rituelen: de poort naar de andere wereld

In de wetenschap wordt het magische aspect van rituelen niet serieus genomen. Men accepteert psychologische en sociale effecten, maar dat rituelen de werkelijkheid op een magische manier zouden kunnen beïnvloeden krijgt geen aandacht. Toch is dat de essentie van rituelen, die als een vorm van praktische magie iets wonderbaarlijks willen bereiken, het heden of de toekomst veranderen.

In zijn lezing presenteert hij zijn inzichten aan de hand van o.a.:

  • Hoe we de spirituele dimensie kunnen bereiken
  • Welke rol de psyche daarbij speelt
  • Waarom we via rituelen (bidden, offeren) onze maskers kunnen afleggen
  • De verbanden die worden gelegd tussen bewustzijn, de extradimensionele (spirituele) wereld, de tijd en perceptie, die duidelijk verder gaan dan bestaande inzichten.
  • De twee tijdsdimensies, een lineaire en een magische, waarin respectievelijk de deterministische causaliteit en de vrije wil opereren.
  • Schema’s en overzichten en schetst een beeld van het functioneren van onze geest in de rituele context aan de hand van voorbeelden zoals de Katholieke Mis,
  • Gaat ook in op zaken als de wil, dromen, voorouderverering
  • De verbanden tussen de modernste quantumfysische inzichten en hoe rituelen effectief kunnen zijn.

Het Engelstalige boek over rituelen is gratis te downloaden via www.lucsala.nl/ritual/1.pdf

Algemene informatie

Locatie: Stormvogelweg1, 2106 DA Heemstede Zaal open: 19:30 uur. Aanvang: 20:00 uur. Einde: 22:00 uur

Aanmelden Entree: €15,– p.p. incl. koffie, thee en water (bij vooruitbetaling) Gelieve dit bedrag overmaken vóór 20 februari 2014 op rek. NL10 INGB 0004 4605 79 t.n.v. Desire & Give te Voorhout o.v.v. Luc Sala Je betaling is de bevestiging van je deelname.

Aan de zaal: €18,00 p.p. incl. koffie, thee en water (zonder plaatsgarantie).

Openbaar vervoer: Vanaf NS Station Heemstede-Aerdenhout richting Zandvoort lopen en meteen oversteken (1e straat rechts).