ir. Jan Willem van der Poll – Wat gaat er met mijn spaargeld gebeuren?

ir. Jan Willem van der Poll - Wat gaat er met mijn spaargeld gebeuren?

Zoals jullie allemaal weten gaat het niet goed met de economie. De schuldenberg is tot een mathematisch niet terug te betalen grootte hoogte gegroeid en toch blijven onze regeringen grote hoeveelheden van ons belastinggeld in deze bodemloze put (banken) stoppen.

Deze presentatie zal uitleggen hoe het zover gekomen is en wat er gaat gebeuren als het zo door blijft gaan.

De crisis kan twee kanten opgaan: een financiële dictatuur wat zich nu uit in de vorming van het Europees Stabiliteits Mechanisme www.youtube.com/watch? hier voor een uitleg hierover) of het scheiden van de banken in investment banking en commercial banking.

Het scheiden van de banken kan tot stand komen met het herinvoeren van de zogeheten Glass-Steagall wet, waardoor de schuldencrisis van toen werd opgelost. De wet werd in 1933 ingevoerd door Franklin D. Roosevelt en in 1999 opgeheven door Bill Clinton. Simpel gezegd scheidt dit de in het casino opgelopen schuld van ons spaargeld en kunnen deze investment banken in een faillissement procedure worden gestopt.

Mario zal deze onderwerpen aan de orde brengen in een uiteenzetting van enkele bekende economische principes en feiten uit de actualiteit. Na een korte pauze is er gelegenheid om deze onderwerpen verder met de bezoekers te bespreken en te debatteren.

Daar wij een studiegroep zijn van het werk van Lyndon LaRouche verwijzen we graag naar enkele relevante websites: www.larouchepac.com www.larouchepub.com www.schillerinstitute.com

Tot dan, woensdag 16 november 2011.

ir. Jan Willem van der Poll 0652 336 447

Locatie: Stormvogelweg 1, 2106 AR Heemstede. Entree: € 10,- p.p. incl. koffie/thee/water. Aan de Zaal: € 12,50 p.p. incl. koffie/thee/water.

Dit bedrag overmaken vóór 14 november 2011 op rek. ING 4460579 t.n.v. Desire & givete Voorhout o.v.v. Jan Willem.