ir. Jan Willem van der Poll – Fysieke Economie, Monotarisme en de Financiele Crisis

ir. Jan Willem van der Poll - Fysieke Economie, Monotarisme en de Financiele Crisis

Vanwege het voor ons relatief grote succes van de vorige lezing en vanwege het feit dat er onder een hoop mensen die er niet waren de vraag heerste of er tijdens en na de presentatie gediscussieerd kan worden, wat het geval is, houden we nog een keer deze presentatie. Afgelopen keer was het publiek zeer geconcentreerd en werd er nog een uur gediscussieerd na de lezing.

Mario zal de lezing updaten met de huidige stand van zaken in Europa en deze terugkoppelen op de theorie achter het monetarisme, waardoor het voor de leek ook duidelijk wordt waarom Europa, in monetair opzicht, onmogelijk is om overeind te houden.

Onze collega Vyron zal een presentatie houden over Glass-Steagall vanuit een historisch perspectief.

Verder zal ik een stappenplan presenteren dat op nationaal, Europees en internationaal een oplossing kan bieden, gebaseerd op de fysieke economie soevereiniteit van de natie staten.

Omdat wij een studiegroep zijn van het werk van Lyndon LaRouche verwijzen we graag naar enkele relevante websites:

www.larouchepac.com www.larouchepub.com www.schillerinstitute.com

Tot dan ir. Jan Willem van der Poll +31652 336 447

Locatie: Stormvogelweg 1, 2106 AR Heemstede. Entree: € 10,- p.p. incl. koffie/thee/water. Aan de Zaal: € 12,50 p.p. incl. koffie/thee/water. Dit bedrag overmaken vóór 14 december 2011 op rek. ING 4460579 t.n.v. Desire & Give te Voorhout o.v.v. Jan Willem.

Wil je een ander ook een plezier doen met deze uitnodiging, vertel het dan door! Bedankt en welkom.