Frank Hoogerbeets – Planetaire geometrie en lichtgolven als voorteken van zware aardbevingen

AARDBEVING  21 – 24  JANUARI  2019 DE WERELD OP ZIJN KOP

Electromagnetische straling geeft het laatste zetje tot een aardschok

In de Zaterdag Editie van De Telegraaf 15.12.2018 kondigt Frank Hoogerbeets  met KERST een zware aardbeving aan.

Door zijn ervaring, inzicht en aardbeving-programma Solpage zal Frank zondagmiddag 20 januari in Heemstede in het Nederlands nog meer uiteenzetten en wat we de komende tijd zoal kunnen verwachten.

Gravitatie speelt géén rol bij aardbevingen

De wetenschap is er altijd vanuit gegaan dat aardbevingen willekeurig plaatsvinden en dat er geen patronen bestaan die iets kunnen zeggen over mogelijke tijdstippen of plaatsen in de toekomst. Deze aanname is gebaseerd op onderzoek van de Aarde zelf door seismologen en geologen. Een groter beeld zoals dat van het Zonnestelsel en andere planeten wordt niet in ogenschouw genomen. Hooguit wordt een marginale invloed toegekend aan de Maan.

In de afgelopen vier jaar heeft Frank Hoogerbeets onderzoek gedaan naar een mogelijk verband tussen zwaardere aardbevingen en posities van de Zon, Maan en planeten, ervan uitgaande dat het Zonnestelsel een dynamisch systeem is van voortdurende veranderingen, maar dat tegelijkertijd een noodzakelijk evenwicht handhaaft. Wetenschappers ontkennen categorisch dat planeten invloed kunnen hebben. Zij doen dit op basis van de afstand van de planeten en de aanname dat alleen de gravitatiekracht een rol speelt.

In zijn onderzoek is Frank ervan uitgegaan dat niet gravitatie maar lichtgolven ofwel electromagnetische golven een rol spelen bij fysieke veranderingen. Dit zou de ongewone electromagnetische fluctuatie verklaren die sommige wetenschappers in Taiwan hebben gemeten kort voor zwaardere aardbevingen met een minimale sterkte van magnitude 6. Ook ongewone lichtverschijnselen in de atmosfeer van de Aarde kort voor grotere aardbevingen wijst in de richting van electromagnetische krachten.

Na vier jaar onderzoek heeft Frank een duidelijk patroon ontdekt van specifieke planetaire geometrie rond de tijd dat zwaardere aardbevingen plaatsvinden.

De geometrie die de sterkste electromagnetische krachten blijkt op te wekken is een planetaire conjunctie, met name die waarbij Mercurius betrokken is. Daarnaast blijken ook hoeken van 90 graden een electromagnetische versterking te veroorzaken. De positie van de Maan is daarbij vaak cruciaal.

Op basis van zijn onderzoek heeft Frank de SSGI grafiek ontwikkeld, dat een onderdeel is van zijn computerprogramma Solpage. Deze grafiek is een voorstelling van planetaire geometrie en toont duidelijke pieken als de posities van de Zon, Maan en de planeten kritiek worden.

Frank is niet de eerste die op dit gebied onderzoek heeft gedaan. Reeds in de jaren 40 en 50 van de 20e eeuw concludeerde de Amerikaanse astronoom John H Nelson dat specifieke planeetposities radioverbindingen (ernstig) verstoren en dat in 80% van de gevallen Mercurius daarbij betrokken is. Ondanks dat de NASA het onderzoek van Nelson overnam, is er daarna niets meer mee gedaan.

LEZING

  • In deze lezing geeft Frank met behulp van prachtige illustraties een heldere kijk op de specifieke geometrie van planeten die in het verleden zwaardere aardbevingen teweeg brachten.
  • Daarnaast toont hij enkele van zijn succesvolle verwachtingen in de afgelopen drie jaar.
  • Tevens noemt hij toekomstige tijdskaders waarin zeer waarschijnlijk zwaardere bevingen zullen plaatsvinden.
  • De lezing is een ‘must’ voor astrologen, maar zeker ook een aanrader voor een ieder die meer wil weten over het Zonnestelsel en de invloed van planeten.

WIE IS FRANK HOOGERBEETS Van kinds af aan heeft Frank een grote interesse voor het Zonnestelsel, de Zon, Maan en planeten. Reeds op 14 jarige leeftijd probeerde hij een wiskundig patroon tussen de planeten te doorgronden. Dit werd later de basis voor het doorgronden van belangrijke planetaire geometrie. In 2002 richtte Frank de non-profit organisatie Ditrianum op (Ditrianum) als draagvlak voor het bestuderen van de geometrie in de Natuur. In 2007 verplaatste Frank de focus langzaam naar de geometrie in het Zonnestelsel omdat die de grootste invloed uitoefent op onze Aarde en de Maan. Sinds 2017 zijn de activiteiten van Ditrianum geheel gericht op aardbevingsverwachtingen op basis van planeetstanden en toont de website de eerste (experimentele) seismische indicator in de wereld.

Desire & Give

Met belangstelling voor aardbevingen en hun uitwerking op ons lichaam, wáár je je ook bevindt, werden aardbevingen door Frank op  18 mei 2014, 16 november 2014, 17 januari 2016 en 12 december 2018 bij de organisatie DeLezing voor het charitatieve doel Desire & Give belangeloos besproken.

Draag jij ook bij door deze presentatie bij te wonen zodat het charitatieve doel in 2019 jouw medemens in Nederland in wat minder makkelijkere tijden kan blijven steunen?

Informatie Entree

Bijdrage: € 15,= p.p. (incl. 2x koffie/thee/water)

Reserveren en zeker zijn van je plaats door over te maken vóór 20 januari 2019 op:

IBAN: NL10 INGB 0004 4605 79 t.n.v. Desire & Give te Voorhout o.v.v. Frank. De betaling is bevestiging van deelname.

Betalen aan de zaal: Gepast contant € 17,50.

Openbaar vervoer

Vanaf NS Station Heemstede-Aerdenhout richting Zandvoort lopen en meteen oversteken (1e straat rechts).

Parkeren

Heemstede is uitstekend te bereiken vanuit Den Haag, Leiden, Haarlem, Amsterdam en Utrecht. Zondag de hele dag en door de weeks na 18:00 uur GRATIS parkeren in de buurt van het gebouw.

Nieuws delen

  • Een ander ook een plezier doen met deze uitnodiging? Vertel of stuur het door!.
  • Automatisch op de hoogte blijven van onze activiteiten? Aanmelden voor de Nieuwsbrief.
  • Voor meer informatie contact ons op: +31 (0) 622 686 750