Fenna van Loenen – Het Kennis Boek – Frequentie gids voor de Grote transitie naar universele eenheid

Fenna van Loenen - Het Kennis Boek - Frequentie gids voor de Grote transitie naar universele eenheid

Het Kennis Boek : Frequentie gids voor de Grote Transitie naar universele eenheid.

Rechtstreeks vanuit de Bron, is kosmische informatie ontvangen over de Grote Transitie waar mens en aarde zich nu in bevinden. Deze Informatie was al in Kosmos beschikbaar voor de tijd van Mozes. Het  kon echter niet eerder naar onze planeet worden overgebracht vanwege het bewustzijn van de mens. Inmiddels is dat wel het mogelijk.

Het is duidelijk dat mens en planeet aan het veranderen zijn. Kosmische stromingen en frequenties  beïnvloeden ons nu allemaal, ongeacht of je je daar nu wel of niet van bewust bent. Van belang is dat de mens de ontwikkeling naar universeel bewustzijn gaat voltooien. Om dit proces te vergemakkelijken is Het Kennis Boek aan de mensheid geschonken als hulp in de overgang naar een toekomstig nieuw stelsel van leven. De grote kracht hierachter is de zgn.: Licht-Foton-Cycloon techniek. Door deze kosmische techniek worden specifieke frequenties  op  letters en woorden geladen. Kennis en hoogfrequente energie worden overgedragen, aansluitend bij je eigen niveau van bewustzijn. Deze techniek past zich aan het tijdsgewricht aan waarin het wordt gelezen, ongeacht wanneer het geschreven is. In die zin is het een ‘levend ofwel organisch’ boek.

De programma’s van Het Kennis Boek worden  in Nederland en in meer dan 50 landen over de hele Wereld uitgevoerd. Deze uitvoering vindt plaats in een sterk magnetisch veld. Dit verhoogt niet alleen je eigen bewustzijn, maar het reflecteert deze energie ook naar de omgeving. Een ieder die zich tot de energie van Het Kennis Boek voelt aangetrokken, kan hieraan deelnemen. Om samen een alsmaar groter wordende wereldkring te vormen voor universele eenwording.  Tijdens de lezing wordt uitleg gegeven over het hoe en waarom van Het Kennis Boek. De lezing is geheel vrijblijvend en meerdere keren op verschillende plaatsen in Nederland te volgen.

Stichting Het Kennis Boek is een non-profit organisatie. Zij staat volledig ten dienst van de mensheid.

Algemene informatie

Locatie: Stormvogelweg 1, 2106 DA Heemstede. Aanvang: 14:00 uur. Zaal open: 13:30 uur. Einde: 16:00 uur.

Aanmelden Entree: € 10,- p.p. incl. koffie, thee, water en een koekje. Aan de deur €12,00. Reservering is nodig en dat doet u door het geld over te maken vóór 7 mei 2015 op:

rek. IBAN: NL10 INGB 0004 4605 79 t.n.v. Desire & Give te Voorhout o.v.v. Kennisboek

De betaling is bevestiging van deelname.

Openbaar vervoer Vanaf NS Station Heemstede-Aerdenhout richting Zandvoort lopen en meteen oversteken (1e straat rechts).

Nieuws delen Wilt u een ander ook een plezier doen met deze uitnodiging? Vertel of stuur het door!. Automatisch op de hoogte blijven van onze activiteiten? U kunt zich ook aanmelden voor de Nieuwsbrief.