Eduart Voogt – Het Verzamelpunt/The Assemblage Point

Eduart Voogt - Het Verzamelpunt/The Assemblage Point

Eduart Voogt heeft een eigen praktijk.

Het Verzamelpunt/The Assemblage Point

 • 2000 voor Chr.: Je bent ziek, eet deze wortel
 • 1000 na Chr.: De wortel is heidens, je moet bidden
 • 1850 na Chr.: Bidden is achterhaald, drink dit medicijn
 • 1940 na Chr.:  Deze drank is giftig, neem deze pil
 • 1985 na Chr.: Deze pil werkt niet, neem antibiotica
 • 2000 na Chr.: Antibiotica werkt niet meer, eet deze wortel
 • 2002 na Chr.: Deze wortel is krachteloos, gebruik energie als medicijn

We zijn nu in staat om met gebruik van energie iemands gezondheid te verbeteren en in enkele gevallen zelfs  genezend bezig zijn. Een van de methodes die  toegankelijk is, is een Verzamelpunt (VP) correctie.

Ieder mens heeft een VP en in veel gevallen is de locatie niet (meer) correct waardoor lichamelijk en of psychische klachten kunnen ontstaan. Sinds 2000 is het corrigeren van het VP over de hele wereld toegankelijk geworden. Deze van oorsprong Sjamanistische methode van genezing en hulp wordt waarschijnlijk al duizenden jaren en over de hele wereld toegepast

Oorsprong van het onderzoek naar het bestaan van het VP zijn de boeken van Carlos Castaneda over de Sjamaan Don Juan. In veel hedendaagse Zuid- en Noord  Amerikaanse (Indiaanse) literatuur wordt echter eveneens gesproken over het VP als onderdeel van een bewuste levenswijze. De methode werd traditioneel gebruikt tijdens initiaties naar een volgende, meer bewuste levensfase. Anno nu gebruiken wij de methode om mensen bewuster en gezonder te maken.

Dr. Angela Blaen van The Assemblagepoint Association (APA) heeft deze methode vertaald naar een westers model. Zij publiceert, geeft opleidingen en lezingen over het Verzamelpunt in Engeland. In Nederland vinden behandeling en opleiding tot Verzamelpunt therapeut plaats volgens de door het APA vastgestelde ethische codering.

Bij de meeste van ons, is ons VP gesplitst dan wel verkeerd gelokaliseerd. Dit veroorzaakt een enorme hoeveelheid aan klachten zoals:

 •  Laag zelfvertrouwen / Piekeren / Depressieve klachten
 • Slecht slapen / Zware vermoeidheid
 • Niet kunnen loslaten van pijnlijke ervaring(en)/ Rouwverwerkin
 • Post natale depressieBurn-out klachten
 • Onverklaarbare pijn in het lichaamConcentratie verlies
 • Uit balans / Wie ben ik?/ PaniekaanvallenHartkloppingen 
 • Over emotioneel

Een simpele ingreep doet het VP terugkeren op de juiste locatie waarna heling van het eigen lichaam kan plaats vinden.

Het VP regelt het energie niveau in het energetisch lichaam en heeft direct invloed op hoe wij de wereld om ons heen waarnemen. Een juiste locatie maakt dat de persoon in de eigen kracht komt. Men staat minder open voor (negatieve) invloeden van buitenaf.

Algemene informatie

Locatie: Stormvogelweg 1, 2106 AR Heemstede. Zaal open: 19:30 uur. Aanvang: 20:00 uur. Einde: 22:30 uur.

Openbaar vervoer Vanaf NS Station Heemstede-Aerdenhout richting Zandvoort lopen en meteen oversteken (1e straat rechts).

Entree: € 12,50- p.p. incl. koffie, thee en water (bij vooruitbetaling). Gelieve dit bedrag overmaken vóór 23 januari 2013 op rek. ING 4460579 t.n.v. Desire & Give te Voorhout o.v.v.  Eduart Voogt.

Aan de Zaal: € 15,– p.p. incl. koffie, thee en water (zonder plaatsgarantie).

Nieuwsbrief Wilt u een ander ook een plezier doen met deze uitnodiging? Vertel of stuur het door! Automatisch op de hoogte blijven van onze activiteiten? U kunt zich aanmelden voor de Nieuwsbrief.