De Geheimen van de Menselijke Ziel – Dirk van Beek

Zodra er zicht is op een veilig samenkomen ontvang je de nieuwsbrief met daarin de nieuwe lezing van Dirk van Beek.
Tot dan wensen we jullie allen een tijd van inzicht en een andere wijze van handelen voor de toekomst.
Is het niet merkwaardig dat de moderne mens heel veel weet van het vergankelijke lichaam en daar veel tijd, geld en zorg aan besteed terwijl kennis van de veel belangrijkere, onvergankelijke ziel bijna geheel ontbreekt? Veel oude culturen bezaten die kennis wel en wisten dat alles bezield is. Spreekwoorden en gezegden herinneren daar nog aan zoals “zielsveel van iemand houden”, “met de ziel onder de arm lopen”, “ogen zijn de spiegels van de ziel” en “ter ziele gaan”.

Het tijdperk dat de Verlichting wordt genoemd maar eigenlijk de Verduistering zou moeten heten, heeft daar echter een eind aan gemaakt. Tot op de dag van vandaag wordt de ziel niet meer (h)erkend in de moderne psychologie met alle nadelige gevolgen van dien. Onder andere de beroemde psycholoog Carl Gustav Jung heeft ons met zijn diepgaande (zelf)onderzoeken echter een schat aan kennis over de menselijke ziel achtergelaten. Andere kennis komt bijvoorbeeld uit oude geschriften van onder andere Plotinus en Hermes. Toch blijft de ziel voor velen een groot mysterie met als gevold dat we ons volledig identificeren met ons lichaam. Echter, je bent geen lichaam dat een ziel heeft maar een ziel die een (tijdelijk) lichaam heeft. En zo is wat wij de dood noemen niet meer dan de slaap van de ziel. Wat bedoelt de Bijbel eigenlijk met de “tweede dood”?

Dirk van Beek is door zijn levenslange zoektocht naar binnen een verbinder geworden van religie, filosofie en wetenschap. De huidige problemen in de wereld kunnen onmogelijk worden opgelost als we niet meer te weten komen over onze eigen zieleleven en de bezieling van de natuur om ons heen. Het huidige verlangen naar duurzaamheid en verdraagzaamheid is op drijfzand gebouwd en zal nooit een blijvend resultaat opleveren als we niet eerst de duurzaamheid van onze eigen ziel durven en willen inzien. Het oude adagium “Mens, ken jezelf” en “Verander de wereld, begin bij jezelf”, start bij de zoektocht binnen je eigen zieleroerselen. Verschillende onderwerpen komen aan bod in deze lezing zoals waar zit de ziel en wat is de ziel eigenlijk, de betekenis van de “dark night of the soul”, hoe je ziel te zuiveren, karma en reïncarnatie.

Laat deze lezing meer verlichting brengen in ieders pelgrimstocht naar wat Lao Tzu de Tao en Jezus de Weg heeft genoemd. 

 

INFORMATIE ENTREE

Bijdrage: € 12,50 p.p. (incl. 2x koffie/thee/water) Reserveren: overmaken vóór  2 april 2020 op: IBAN: NL10 INGB 0004 4605 79 t.n.v. Desire & Give te Voorhout o.v.v. Dirk v. Beek. De betaling is bevestiging van deelname.

De volgende acties zijn ook mogelijk dmv: Betalen aan de zaal, alleen graag gepast € 12,50;  Email aanmelding: info@delezing.nl; Bellen via +31(0) 622 686 750

Openbaar vervoer

Vanaf NS Station Heemstede-Aerdenhout richting Zandvoort lopen en meteen oversteken (1e straat rechts).

Parkeren

Heemstede is uitstekend te bereiken vanuit Den Haag, Leiden, Haarlem, Amsterdam en Utrecht. Zondag de hele dag en door de weeks na 18:00 uur is het gratis gratis parkeren in de buurt van het gebouw.

Nieuws delen

  • Een ander ook een plezier doen met deze uitnodiging? Vertel of stuur het door!
  • Automatisch op de hoogte blijven van onze activiteiten?
  • Aanmelden voor de Nieuwsbrief?
  • Voor meer informatie contact ons op: +31 (0) 622 686 750.