Désirée Röver – Chemtrails en Mind Control

Désirée Röver - Chemtrails en Mind Control

Désirée Röver, medisch research journalist, auteur en radiohost.

Chemtrails, ofwel het dagelijks en systematisch door vliegtuigen sproeien in de atmosfeer van giftige metalen, chemicaliën, nanobots en ziekteverwekkers. De alomvattende gevolgen hiervan voor gewassen, voedselschaarste, gezondheid van mens, dier en plant. De verbanden met HAARP-technologieën, Mind Control en zelfs transhumanisme.

Net zoals er nu kinderen zijn die nooit een gulden hebben gezien, zijn er kinderen die nog nooit een blauwe lucht in ongeschonden staat hebben gezien… Want sinds de jaren ’90 van de vorige eeuw verspreiden vliegtuigen van diverse pluimage dagelijks systematisch dikke sporen met chemicaliën en andere gevaarlijke stoffen in de atmosfeer.. Het excuus voor deze acties, ‘global warming’, is al lang achterhaalde nonsens…

Vroeger liet een vliegtuig op grote hoogte onder bepaalde weersomstandigheden een condensatiespoor achter zich: bevroren waterdruppels die na korte tijd oplosten, waardoor er vanaf de grond achter het vliegtuig een wit staartje van gelijk blijvende lengte te zien was: een contrail. Een chemtrail is een spoor achter een vliegtuig dat bestaat uit chemicaliën (naast aluminium-, en bariumverbindingen kunnen dat allerlei andere, en ook telkens wisselende stoffen zijn). Deze witte, en soms licht- tot donkergrijze sporen blijven niet alleen lang staan, ze worden ook breder, waaieren uit, totdat op een zonnig begonnen dag, de hemel ‘s middags ineens geheel ‘bewolkt’ kan zijn.

Naast een algehele vergiftiging van de bodem, en daarmee een vergiftiging van de wortelstelsels van bomen en planten, is het resultaat hiervan: minder zonlicht op aarde. De zonlicht beperking door deze kunstmatige sluierbewolking heeft verregaande gevolgen: voor gewassen betekent dit een afname in de fotosynthese (de vertaling door planten van van zonlicht naar chlorofyl) — en bij mensen een afname in de vitamine D3 productie in de huid, hetgeen negatieve effecten geeft op o.m. de botdichtheid en het immuunsysteem…

Toename van ziekte, voedselschaarste en gevoeligheid voor elektromagnetische straling (mind control) liggen alle in het verlengde van deze chemtrails. Maar ook aspecten als nanobots en transhumanisme.

Een presentatie die de punten verbindt van het vergiftigen van het luchtruim, in een technologie waarvoor geen enkele overheid verantwoordelijkheid neemt, omdat chemtrails, ofwel ‘stratosfere aërosole geo-engineering’ alleen geacht worden te bestaan in de geest van politieke dwarsliggers…

Algemene Informatie

Locatie: Stormvogelweg 1, 2106 DA Heemstede. Zaal open: 13:30 uur.  Aanvang: 14:00 uur. Einde: 17:00 uur.

Aanmelden Entree: € 12,50 p.p. (bij vooruitbetaling) incl. koffie, thee, water en iets lekkers. Aanmeldingen en betalingen graag vóór 17 januari 2015 op rek.  IBAN: NL10 INGB 0004 4605 79 t.n.v. Desire & Give te Voorhout o.v.v. Chemtrails Betaling is de bevestiging van uw deelname.

Aan de zaal: € 15,00- p.p. (zonder plaatsgarantie) incl. koffie, thee, water en iets lekkers.

Openbaar vervoer Vanaf NS Station Heemstede-Aerdenhout richting Zandvoort lopen en meteen oversteken (1e straat rechts).

Nieuws delen Wilt u een ander ook een plezier doen met deze uitnodiging? Vertel of stuur het door!. Automatisch op de hoogte blijven van onze activiteiten? U kunt zich ook aanmelden voor de Nieuwsbrief.