Casper Rutten – Germaanse Geneeskunde

Casper Rutten - Germaanse Geneeskunde

•Wat zijn de oorzaken van ziek worden en van beter worden? •Hoe verloopt een genezingsproces op een natuurlijke manier? •Hoe kunnen we zelf de 5 Biologische Natuurwetten toepassen?

Zaterdag 5 maart 2011, Heemstede Tijd: 20.00 – 23.00 uur Entree: € 10,- Aan de zaal: € 12,50

Deze lezing zal gaan over de 5 Biologische Natuurwetten, die in 1981 door Dr. Ryke Geerd Hamer zijn ontdekt. • De 5 biologische natuurwetten met hun samenhang tussen psyche, hersenen en lichaam, gelden voor al het leven en zijn zo oud als het leven zelf. • Al onze aandoeningen van fysieke en psychische aard verlopen volgens deze natuurwetten. • Ziekte is geen falen of fout van de natuur, maar onderdeel van een groter biologisch programma. • Elk genezingsproces verloopt volgens deze zelfde natuurwetten. • Hoe kunnen we op een natuurlijke manier genezen ook van ernstige ziektes. • Waarom wordt deze geneesmethode (nog) niet toegepast in de reguliere geneeskunde.

Deze en andere onderwerpen zullen aan de orde komen op deze avond die een inleiding is om zich verder te kunnen verdiepen in deze Germaanse Geneeskunde.

In 1981 ontdekte dr. Hamer, toen hij bij het verlies van zijn zoon zelf kanker kreeg, de werkelijke oorzaak van deze dodelijke ziekte.

Doordat hij de CT-scans van slachtoffers kon lezen openbaarde zich daarna bij hem het inzicht in het ware verloop van alle ingrijpende ziekteprocessen bij de mens.

Hij legde zijn ontdekkingen vast in deze 5 elementaire biologische natuurwetten.

In hun eenvoud bleken deze natuurwetten volkomen onaantastbaar en reproduceerbaar en zo werden het de eerste oprecht wetenschappelijke grondvesten op medisch terrein tot dusver. Hun reikwijdte beperkt zich niet tot de tot dan toe ongeneeslijke ziektes als kanker, aids, allergieën, enz, maar tevens allerlei psychische aandoeningen en patronen worden nu inzichtelijk, voorspelbaar, oplosbaar en geneesbaar, zoals autisme, criminaliteit, relatieproblemen, seksuele afwijkingen, enz. • In deze lezing worden wij in contact gebracht met dit revolutionaire materiaal en ontvouwt er zich voor ons een volkomen nieuw perspectief. • Of we nu ziek zijn of vastgelopen in de beperkingen van de huidige samenleving of anderszins: werkelijk iedereen kan met zijn oer-bewustzijn de puurheid herkennen van de natuurwetten van de Germaanse Geneeskunde en zo zijn eigen leven en dat van anderen terugvoeren in een oorspronkelijke zuiverheid en gezondheid, in juiste harmonie met de natuur en elkaar.

Zie ook http://www.gnm-nl.be/  voor verdere informatie.

Leer de 5 biologische natuurwetten kennen en daardoor Uzelf, juist zolang u nog gezond bent!