De Syntax Grammar methodiek

Gelet op alle juridische mogelijkheden die voor nu bekend zijn, blijkt het uiteindelijk maar om één ding te gaan; correctheid.

Menselijke communicatie is een essentieel-verbindend aspect binnen deze correctheid, ware het niet dat de zuiverheid van de taal gericht is op de correctheid in de omgang met elkaar als levende mensen.

De Syntax Grammar methodiek duidt op het eenduidige taalgebruik als ware het een wiskundesom: 2 + 4 = 6 en teruglezend; 6 – 4 = 2.

Niemand ter wereld maakt hierover ruzie met een ander mens vanuit de vrije interpretatie.

Dus als we taalgebruik vanuit contracten, betogen, verweerschriften en andersoortige documenten op deze manier inrichten, dan betekent dat de correctheid binnen onze taal en daarmee de zuiverheid en correctheid naar elkaar toe.

Kom, verbaas en leer hierover in deze gecombineerde workshop en lezing waarin ook duidelijkheid over de Live-Life-Claim gebracht wordt.

Na een succesvolle lezing/workshop afgelopen week, komt Wilfred Bastiani nog een keer een workshop geven.

Meer info: Zie lezing uit 2014 van Prof. PhD Wilfred Bastiani – Hoogbegaafdheid en DSM model moet op de schop

het boek kun je bij Wilfred Bastiani bestellen (wilfredleonard@protonmail.com)

Spreker workshop: :Wilfred-Leonard: Bastiani.

Onderwerp: De Syntax Grammar methodiek

Aantal Deelnemers: maximaal 20 (eerst email sturen ter bevestiging, dan wordt juiste adres gegeven)

Zondag 27 juni 2021

Tijd: 13:00 uur – 16:00 uur

Kosten: € 25,=

Adres: Voorhout

Meer informatie:

Intuïtie & intrinsieke innovatie – YouTube

34 youtube video’s Syntax Grammar – :Wilfred-Leonardo: Bastiani.

YouTube video’s Boeken – :Wilfred-Leonardo: Bastiani.

Website :Wilfred-Leonardo: Bastiani.