Nieuwsbrief DeLezing – Voortgang, Terugblik + Agenda 2016

Woensdag 30 december 2015
 
Beste Lezer,

Aan het einde van dit jaar willen wij van organisatie DeLezing en stichting Desire & Give terugblikken op wat er voor ons het afgelopen jaar heeft gespeeld.

De opbrengsten van DeLezing en de giften die de stichting Desire & Give heeft mogen ontvangen hebben we voornamelijk besteed aan het project 'Paard als Spiegel'. Hierbij hebben we op twee locaties in Nederland, n.l. Zeeland en N-Holland, onze gelden ter beschikking gesteld om beschadigde kinderen een kans te geven om met het paardenproject mee te doen. De kinderen die deelnemen zijn op locatie uitgezocht door welzijnswerkers die de situatie van deze kinderen goed kunnen beoordelen. Zo zijn we afgelopen jaar van start gegaan met de eerste groepen kinderen. Op de site van Desire & Give kunt u meer informatie over onze projecten lezen. Ook in het nieuwe jaar willen we met deze projecten door blijven gaan. Dus we rekenen graag weer op uw support.

Ook hebben we afgelopen jaar weer veel sprekers mogen ontvangen die zonder winstoogmerk lezingen hebben verzorgd op het gebied van bewustwording en die op hun manier voor een bijdrage aan de stichting hebben gezorgd. Sommige sprekers hebben onze speciale aandacht gekregen omdat wij van mening zijn dat deze sprekers omwille van hun projecten om de samenleving te verbeteren, deze aandacht zeker verdienen. Zo denken we b.v. met een blij gevoel terug aan de informatieavonden die over de nieuwe bank in oprichting gaan: De Blije B (Bank of Joy).

We proberen met ons platform van DeLezing zoveel mogelijk mensen een kans te geven om hun inzichten te komen uitdragen. We willen met onze keuzes niet alleen misstanden in onze wereld aan de kaak stellen, ook vinden wij het belangrijk om initiatieven te ondersteunen die naast onze bestaande maatschappelijke alledaagse wereld een nieuwe bijdrage leveren aan gezondheid, welzijn, waarheid en eerlijkheid.

Ook hopen we dat uw nieuwsgierigheid weer geprikkeld wordt door de onderwerpen van de sprekers en dat u komt deelnemen aan de lezingen die we voor het komende jaar in de planning hebben.

We danken hierbij alle deelnemers aan de lezingen, degenen die lezingen hebben gegeven en de donateurs die het allen met elkaar hebben mogelijk gemaakt dat de goede-doelen-projecten vorm hebben kunnen krijgen. Ook u als lezer van onze nieuwsbrieven draagt uw steentje bij als u de informatie die tot u komt deelt met andere mensen. Want delen betekent in dit geval hetzelfde als vermenigvuldigen: dus iedereen wordt daar beter van.

Wij wensen u een heel goed 2016 met vele nieuwe inzichten en een zinvol handelen.
 

 
 
Een OVERZICHT van onze AGENDA 2016 KLIK HIER
 

DE BLIJE B (Bank of Joy) Een Coöperatieve bank in Oprichting

Verandering ligt altijd bij jezelf. Onze unieke, doelgerichte projecten kunnen wij NU ten uitvoer brengen. Dat maakt ons een VRIJ MENS.

Wijzen naar een ander, dan wijzen altijd 3 vingers naar jezelf.
DOE MEE. DOEN. Deel je Talent(en). Samen, ieder op eigen Wijze, Sterk met jouw, mijn, onze, De Blije B.

Laten we verder kijken en handelen dan we tot nu toe gewend zijn te doen.
DOE MEE, ook in 2016…..Het is jouw bank in oprichting.
 

Liefde geeft de ruimte aan hoop om in verrtouwen datgene te ontvangen wat we graag samen geboren willen laten wordenMuzieklink Ave Maria – Christen- Islam

Nieuwsbrief ontvangen
U wilt toch ook automatisch op de hoogte blijven van de laatste presentaties, workshops en cursussen?
Schrijf u dan nu in door middel van dit emailadres: info@delezing.nl
Wilt u een ander ook een plezier doen met deze uitnodiging? Vertel of stuur het door!.
Wilt u een link met ons delen? Stuur het ons op en wij delen het samen met u.

Met vriendelijke groet,
Het Team 'DeLezing'

Henk te Gussinklo
Trix van de Poll
Desiré Blok
www.delezing.nl
info@delezing.nl

Facebook

Desire and Give
www.desireandgive.nl
info@desireandgive.nl