Nieuwsbrief DeLezing 2020-zondag 30 augustus-Ontpauperen J.P. Teunissen-GNM en Corona A. Lievers