Nieuwsbrief DeLezing 2017: WELVAART is nog geen WELZIJN zonder BEWUSTZIJN in 2018

Heemstede, zondag 31 december 2017
Beste Lezer(s),

Het bewogen jaar 2017 is voor velen van ons zeer snel verlopen. Menigeen is zichzelf  tegen gekomen op diverse gebieden van het leven.

2 0 1 8 biedt mogelijkheden om naast oude inzichten nieuwe te plaatsen.
Willen we kunnen genieten als toeschouwer van ons uitzicht, dan is zelfreflectie en vertrouwen in alles van het leven een voorwaarde.
Bewust worden speelt een zeer grote rol in ons mens-zijn. Het leven is een groot spel en daar weet het kind in ons héél goed raad mee. We zijn immers elkaars inspirerende spiegels.

We blijven je nieuwsgierigheid prikkelen met onderwerpen die we in het nieuwe jaar op de agenda zetten.
DeLezing en de Stichting Desire & Give rekenen graag weer op je support zoals we dat hebben ontvangen al vanaf onze start in 2010.

Voor het afgelopen jaar danken we alle deelnemers aan de lezingen, al onze sprekers, die  zonder winstoogmerk lezingen hebben gegeven op het gebied van bewustwording. En ook de donateurs. Met zijn allen hebben we het mogelijk gemaakt dat de goede-doelen-projecten vorm konden krijgen. Ook jij als lezer van onze nieuwsbrieven draagt jouw steentje bij als je de informatie die tot je komt deelt met anderen. Want delen betekent in dit geval hetzelfde als vermenigvuldigen. 

Vóór, Dóór en Met elkaar creëren we een maatschappelijke alledaagse wereld met innovatieve inzichten en een uitzichtvol handelen. Vol vertrouwen stromen we subtiel samen op met 2018.
 

Wij wensen je een heel goed 2018 waar
WELVAART, WELZIJN en BEWUSTZIJN een unieke EENHEID vormen.
 

 
Vrienden van DeLezing worden?

We merken steeds meer dat we het slachtoffer worden van armoede. Op alle niveaus van het leven speelt dit zich af en uiteraard met alle disfunctionele gevolgen van dien.
Wellicht kunnen we de maatschappij een ander inzicht verschaffen door onze eigen weerstand m.b.t. vernieuwing te overwinnen.
Zullen we starten bij het Kind, de toekomst, ook onze toekomst?

De organisatie DeLezing en goede doelen (anbi-status) Stichting Desire & Give slaan hun handen ineen. Januari 2018 starten we met een mogelijkheid om Vrienden van DeLezing te worden.

Vrienden van DeLezing hebben vrije toegang tot alle lezingen van DeLezing in 2018.

U wordt vriend door minimaal 120 euro te schenken. Uw schenking gaat naar kinderen die zijn misbruikt of mishandeld.
Door uw financiële bijdrage helpt u mee aan de oplossing van dit grote probleem. Het bedrag dat u aan ons overmaakt, is aftrekbaar van de belasting.

De toekomst van de samenleving ligt in handen van kinderen, laten wij ze ondersteunen.
Geef ze een kans om zich te ontplooien! Zo zullen ze in staat zijn de wereld te veranderen in een wereld van Verbinding en Saamhorigheid.

Kunnen we op u rekenen?
Dank alvast en tot ziens bij de lezingen in Heemstede.

Namens het Team DeLezing/Desire & Give
Trix van de Poll
Matthijs v/d Stroom
Desiré Blok

Bank:                ING Bank
Rekeningnr:     4460579, t.n.v. Stichting Desire & Give, Voorhout
IBAN:               NL10 INGB 0004 4605 79
BIC:                  INGBNL2A 

 
 
 • Zondag 7 januari (10:00 -17:00 uur) opent Matthijs v/d Stroom in Heemstede het nieuwe lezingen-seizoen voor DeLezing met zijn WORKSHOP:
'Leren werken met Frequenties middels de Sanjeevini Apotheek'.
N.a.v. zijn vele lezingen die hij in het verleden heeft gegeven, biedt hij je nu de mogelijkheid om jezelf nog beter voor te bereiden op de komende jaar. Neem het heft in eigen handen en kom in je daadkracht. Jouw welzijn en van je 'medereiziger' staan toch ook hoog in het vaandel?
Zoek de verbinding in jezelf en samen komen we verder.
 
"Gezonde start 2018 volgens de klinische Psycho-Neuro-Immunologie".
Zijn werkterrein, inzichten en daardoor overzichten zijn enorm.
Inzichten vanuit zijn praktijk als Orthomoleculair therapeut en Genecoach brengen u veel dichter bij wat u zou kunnen ondernemen dan alleen het gebruikte vaak gehoorde zeer makkelijke advies: supplementen, de juiste lyfestyle en het toepassen van 'juiste voeding' enz……'.

Hij laat u zien dat een ieder uniek is en daarom zeker deze hypes niet alleen functioneel maar ook een disfunctionele kant hebben.
Meten is weten ipv natte vingerwerk.
 

"Geluk(t) met je Karma?
Bestaat 'bad karma'? Alleen voor mensen die hun geluk afhankelijk van de omstandigheden maken!
In wezen is Karma een geweldige drijfveer voor je evolutie en de enige kans op zelfbevrijding. Wie zou hier nu niet vol overgave mee aan de slag willen gaan.
 
 • Donderdagavond 18 januari en 15 februari start Matthijs v/d Stroom voor hen die door omstandigheden niet konden deelnemen aan de lezingen/workshop van 2017
"Helende frequenties middels de Sanjeevini Apotheek"
Is het mogelijk om door middel van frequenties op een natuurlijke, eenvoudige en kosteloze wijze uzelf te kunnen genezen?
Kan deze techniek worden toegepast op .. Klik hier voor meer info.

 

 • Woensdagavond 24 januari – Lissette Wijnkoop geeft inzichten wat wel en niet meer wordt geboden aan de patient in de reguliere gezondheidzorg.
  Hoe wij het nu anders, zonder problemen, kunnen aanpakken.  

"Cannabis en CBD-olie"

 

 • Donderdag 22 februari start Rolf Nuyts met zijn 4 delige lezing-serie vwb:
"Avonturen in Bewustzijn, Buiten-Lichamelijke Ervaringen
Deel 1: Hemi-Sync & Synchroniciteit".
Op z’n 10de kwam Rolf voor het eerst -bewust- in aanraking met het fenomeen Buiten- Lichamelijke Ervaringen. Dit zette hem ertoe aan onze realiteit te bestuderen en te onderzoeken door zich onder te dompelen in een waaier van gebieden, zoals filosofie, religie, geschiedenis, politiek, economie, … . Hoewel elk van deze gebieden een zekere “waarheid” bevatte, kwamen ze niet tot leven tot hij in 2003 het werk van Bob Monroe ontdekte. Na jaren van onderzoek en experimenteren, integreert hij nu de ervaren kennis in z’n dagdagelijkse leven.

Sinds 2013 is Rolf Certified Trainer aan het TMI (The Monroe Institute) en vanaf juni 2014 ook Member of the Board.
Zijn missie is zoveel mogelijk mensen te laten ervaren dat ze veel meer zijn dan ze ooit zelf bedacht hebben. Hemi-Sync®, de beproefde audio-technologie ontwikkeld door Bob Monroe (oprichter van The Monroe Institute), wordt hierbij gebruikt als laagdrempelig tool om de eigen ervaringen te kaderen en zin te geven. Dit laat mensen toe de eigen autoriteit te (h)erkennen en de oorspronkelijke staat van soeverein mens te be-leven.
Meer info. klik hier www.focus34.com
Deel 2: Donderdagavond 8 maart – "Buiten-Lichamelijke Ervaringen"
Deel 3: Donderdagavond 3 maart – "Het Leven Voor en Na De Dood"
Deel 4: Donderdagavond 29 maart – "Het Huidige (Buiten)Aardse model"

 

."Baas in eigen Bank, voor Welvaart en Welzijn"

Ja wij weten het, de maand maart is nog enkele maanden verderop, alleen Ronald heeft tegen die tijd weer wat nieuws voor de Blije B wat afgerond is. Zoals julllie gewend zijn van onze organisatie Delezing in Heemstede zal het weer een volle zaal worden.
Wij hebben inmddels meer dan 6 lezingen voor De Blije B verzorgd en adviseren op tijd te boeken want vol is echt vol. 

Informatie over de volgende lezing volgt spoedig. Zet data snel vast in je agenda.

 • Donderdag 15 maartRinno Heidstra
  Functionele geneeskunde en de ziekte van Lyme – Rinno Heidstra
 

 
L I N K S
 • Een zeer goede petitie waar we je belangstelling voor vragen:
  Steun en teken:
  Hebben we allemaal vroeg of laat mee te maken, zeker met het oog op de steeds slechter wordende gezondheidszorg.
 • De wraak van de Rijken – Anno 2017 is er bij 12 miljoen rijksten van de wereld niets veranderd. De kloof is groter en dieper geworden. 
NIEUWSBRIEF ONTVANGEN
 • Je wilt toch ook automatisch op de hoogte blijven van de laatste nieuwsbrief, presentaties, workshops en cursussen?
  Meld je hier aan Nieuwsbrief
 • Wil je een ander ook een plezier doen met deze uitnodiging? Vertel of stuur het door!.
 • Wil je een link met ons delen? Stuur het ons op en wij delen het samen met jou.
Veel leesplezier en we kijken uit naar jullie komst.
 
Een harte groet,
Het Team 'DeLezing'

Trix van de Poll
Desiré Blok
Matthijs v/d Stroom

+31(0) 622 686 750
www.delezing.nl
info@delezing.nl
Facebook

Charity Foundation 'Desire and Give'
www.desireandgive.nl
info@desireandgive.nl
Desiré Blok
+31(0) 622 686 750