Nieuwsbrief DeLezing 2017: Mogelijkheden en De Blije B – 12 Oktober Heemstede

Heemstede, zondag 1 oktober 2017

Beste Lezer(s),

In deze Nieuwsbrief lees je o.a. een stuk geschreven door

  • ELLA over 'op de bres voor de Klokkenluiders'.
  • De Blije B en de komende presentatie op 12 oktober in Heemstede met nog slechts 30 zitplaatsen vrij.
  • Jeanice Barcelo in Heemstede met haar presentatie + workshop over "The Reality of Medical Practices in Pregnancy and Birthing voor professionals en ouders. Een tolk zal haar deze hele zaterdag aan haar zijde staan. 
  • De AGENDA en deze keer geen LINKS.

Wij wensen je veel leesplezier.

Angst, Stress Verlammen
Kunnen tenslotte ook chronisch worden (waarom druk maken als je weet dat het niet kan, waarom druk maken als je weet dat je het wel kan). Gevolg is een zeer groot verbruik van medicijnen en allerlei alternatieve supplementen.

Ben je bewust dat Farmacie en Aandeelhouders hieraan verdienen? De gebruikers zijn het slachtoffer door alles klakkeloos te consumeren.
Een nieuwe verslaving. Een gat in de markt voor de nieuwe generatie. Een nieuwe toekomst?
Wetenschap en kennis schrijden steeds sneller voort.

Verbinding tussen hoofd, hart en buik vinden steeds meer plaats. Ben jij ook deelgenoot hieraan? Bijna?

Gebruik je unieke Talenten
Breng eerst bij jezelf verandering teweeg. Een missie en visie zorgen dat je kan genieten van je uitzicht zonder hopeloos achter te blijven bij een opgeheven bushalte (uitzichtloze toekomst).
Een respectvolle bijdrage creëert altijd een Duurzame Samenleving van Overvloed.

Hebben we dan toch nog Welzijn en Welvaaart tesamen?  Een Paradijs op aarde?.
The only real way to heal, the truth about health!!!

Op de bres voor klokkenluiders

De organisatie Delezing – en Desire & Give staan ook op de bres voor klokkenluiders en zijn blij dat De Blije B bij monde van spreker Ronald Bernard de stilte zal verbreken en de voortgang voor wat betreft het jaar 2018 ter sprake zal brengen bij ons op:

Donderdagavond 12 oktober 2017 in Heemstede.
Meld je snel aan want vol is vol.
Slechts 30 plaatsen.

Herken je jezelf in de Missie en Visie van jouw 'De Blije B'?
Ons advies: Meld je snel aan als Medestander.

Sta in je Kracht en Draag bij aan een Duurzame Samenleving van Overvloed….

Het volgende over de Klokkenluiders: Bron: Ella Ster

(Ella*) We leven in een verwarrende tijd, waarbij we ons steeds meer realiseren dat we ons hele leven zijn bedrogen en voorgelogen. Waarbij de mainstream media de grootste producent van fake news is. Een tijd waarin we zelf op zoek moeten gaan naar de waarheid, waarbij we steeds een klein stuk van de puzzel verwerven, waarmee we een steeds completer totaalbeeld kunnen krijgen van hetgeen er werkelijk speelt. Klokkenluiders zijn soms de enige bron van informatie om achter de schermen te kunnen kijken, zoals insiders binnen overheidsorganisaties, voormalige leden van de Illuminati, slachtoffers of getuigen die uit de school klappen.

Deze klokkenluiders krijgen namelijk zelden of nooit een podium binnen de mainstream media, vooral niet als hun informatie een bedreiging vormt voor de heersende elite. Informatie over zaken die achter de schermen plaatsvinden, is daarom vooral te vinden op kanalen die niet worden gecontroleerd door de krachten die de mainstream media in handen hebben, zoals internet, sociale media of onafhankelijke uitgeverijen.

Maar ook de alternatieve media zijn geïnfiltreerd door desinformatie-agenten, trollen en shills (mol). Hun doel is het vergroten van de verwarring, de mensen te ontmoedigen en het creëren van verdeeldheid. Documenten, video- en audiobeelden worden vervalst om ‘overtuigend bewijsmateriaal’ te leveren. De waarheidszoeker is volledig op zichzelf aangewezen bij het uitzoeken van wat waar is en wat niet en wie er wel of niet is te vertrouwen.

Dit levert het een troebel beeld op omdat het niet zwart-wit is. Niet alles wat de mainstream media schrijven is gebaseerd op leugens en niet alle alternatieve media staan onder controle van de AIVD, niet alle klokkenluiders spreken 100% de waarheid en niet alle klokkenluiders zijn leugenaars. Door mediakanalen, journalisten en klokkenluiders niet langer door een zwart-wit-bril te bekijken, ontstaat een realistischer beeld van hoe de wereld er nu voor staat.

Klokkenluiders nemen risico om informatie te lekken
In een wereld vol geheimhouding, geheime genootschappen en afleidingsmanoeuvres, zijn juist klokkenluiders een belangrijke informatiebron. Vaak hebben klokkenluiders er weinig persoonlijk belang bij om met hun compromitterende informatie naar buiten te treden. Veel klokkenluiders riskeren hun leven, of op zijn minst hun reputatie als ze de waarheid naar buiten brengen.

Ik zou een artikel kunnen wijden met een opsomming van al de getuigen, klokkenluiders en journalisten die onder verdachte omstandigheden sterven of van de aardbodem verdwijnen, omdat ze bijvoorbeeld informatie over pedonetwerken, satanisch ritueel misbruik, corruptie in de financiële wereld of het geheime ruimteprogramma naar buiten hebben gebracht. Het is blijkbaar tamelijk riskant om klokkenluider te zijn.

De motivatie om inside informatie wél naar buiten te brengen, verschilt per persoon. De één zal een bijdrage aan de mensheid willen leveren en simpelweg de waarheid naar buiten willen brengen, de ander wil het zinkende schip van de Cabal vroegtijdig verlaten en ‘zijn eigen straatje schoonvegen’ en weer een ander werkt heimelijk voor de Cabal, om het publiek met ‘onthullingen’ af te leiden van zaken waarop men niet de aandacht gevestigd wil zien.

Maar om klokkenluiders bij voorbaat en zonder overtuigend bewijs af te schilderen als bedriegers is net zo zinloos als te roepen dat elke politicus een pedo is, of elke politieagent corrupt. Ondanks het feit dat mensen gemanipuleerd en misleid kunnen worden of dubieuze motieven hebben, zijn er ook mensen die zich geroepen voelen om de waarheid naar buiten te brengen, zélfs met risico voor eigen leven.

Hoe weet je zeker dat een klokkenluider oprecht is?
Wanneer meerdere getuigen in grote lijnen hetzelfde vertellen, is de kans vrij groot dat het verhaal klopt. Vergeet niet dat drie getuigen die eenzelfde soort verhaal in de rechtbank vertellen, voldoende zijn om iemand te veroordelen. Binnen ons rechtssysteem, wordt veel waarde gehecht aan een getuigenis. Wanneer de getuigenverklaring ook wordt ondersteund door documenten, video- of fotomateriaal, wordt het steeds waarschijnlijker geacht dat het verhaal op waarheid berust.

100% zekerheid krijg je echter zelden, want ook documenten, foto-, audio en videomateriaal kunnen vervalst worden. Soms is het ook lastig om een claim zelf te verifiëren, zeker als zaken achter de schermen gebeuren, die de Cabal onder geen beding naar buiten wil laten komen. Om een klokkenluider op waarde te kunnen schatten speelt intuïtie zeker een rol. Dan moet er een afweging gemaakt worden of een getuigenis wel of niet gedeeld moet worden. Al zijn er argumenten om dat niet te doen, zeker als er sterke twijfels zijn, blijft het een vorm van zelfcensuur, waarbij je een oprechte klokkenluider wederom geen podium biedt.

Het wantrouwen naar de medemens speelt de Cabal in de kaart
We kunnen ervan uitgaan dat een deel van de alternatieve media is geïnfiltreerd en het als taak ziet om twijfel te zaaien. Het controlesysteem dat de Cabal heeft gecreëerd, is dermate geraffineerd dat een deel van de journalisten en klokkenluiders blijkbaar niet te vertrouwen is. Als gevolg daarvan wantrouwen mensen elkaar en zien hun medemens als de grootste vijand. Er kan een eenzijdige focus ontstaan om vooral journalisten, bloggers en klokkenluiders te ‘ontmaskeren’ als bedriegers, waarbij men volledig voorbij gaat aan het feit dat de Cabal de grootste vijand van de mensheid is, die ontmaskerd dient te worden.

In geval van twijfel moeten we klokkenluiders het voordeel van de twijfel geven

Door klokkenluiders vroegtijdig en ongefundeerd af te serveren als bedrieger, speelt men de Cabal in de kaart. Zelfs áls mensen vermoeden dat iemand niet oprecht is, maar het niet zeker weten, is het beter om een slag om de arm te houden en eerst aanvullend bewijsmateriaal te verzamelen die een dergelijke beschuldiging bevestigen.

De reden waarom deze getuigenissen worden verworpen, heeft vaak meer te maken met het ‘niet willen zien’. Er moeten enorme psychologische barrières overwonnen worden om de claims — met betrekking tot de weerzinwekkende misdaden waaraan de Cabal zich schuldig maakt — als waarheid te durven zien. Bijvoorbeeld onthullingen over seksueel kindermisbruik en satanisch, ritueel misbruik. Het dwingt mensen na te denken over de motieven waarom de elite en personen die zich bovenin de maatschappelijke hiërarchie bevinden, zich hieraan schuldig maken. Als men werkelijk bereid is om zich in dit onderwerp te verdiepen, kan men niet om het occulte, spirituele (het niet-stoffelijke) of satanische aspect heen.

Klokkenluiders die bedreigend zijn voor de heersende elite, liggen het meest onder vuur
Om die reden probeert men er alles aan te doen om deze informatie onder de pet te houden. Het is daarom opvallend dat met name klokkenluiders die het meest bedreigend zijn, óf een concrete oplossing uit de matrix bieden, het vaakst als bedrieger worden afgeschilderd. Deze mensen moeten blijkbaar snel gemarginaliseerd worden, zodat mensen niet gaan uitzoeken of erachter komen dat hun claims misschien wel eens zouden kunnen kloppen.

Men roept dan snel dat er geen bewijzen zijn terwijl er talloze getuigen zijn: slachtoffers, insiders van de Illuminati, CIA, FBI, MI5 en onderzoeksjournalisten, die vergelijkbare claims bevestigen. Desondanks worden getuigen en klokkenluiders afgeschilderd als: fantast, eenzame gek, bedrieger, of een geheim agent die nog heimelijk voor de Cabal werkt.

We zagen het bij de getuige Anne Marie van Blijenburgh, waarvan ik vrees dat deze niet meer in leven is, maar een kroongetuige in de zaak Marianne Vaatstra zou kunnen zijn, waarbij wellicht de adel betrokken is. En recentelijk ligt Ronald Bernard onder vuur. Men beweert dat hij een acteur is en impliceert dat hij heimelijk voor de Illuminati werkt.

Ronald Bernard: een acteur of oprechte klokkenluider?
De eerste video van Irma Schiffers met het interview van Ronald Bernard is wereldwijd meer dan 22 miljoen keer gedeeld. Dat toont aan dat mensen erdoor zijn geraakt. Toch beweren sommigen dat hij een acteur is. Als je deel een, twee en drie bekijkt en ziet hoe Ronald geëmotioneerd raakt, zou dit wel een heel knap staaltje acteerwerk zijn. Ik ken weinig professionele acteurs die emoties op zo’n overtuigende wijze kunnen overbrengen. Nota bene door iemand die geen podium of camera-ervaring heeft, bij geen enkel castingbureau staat ingeschreven en in het dagelijks leven werkzaam is in de financiële dienstverlening.

Toen de eerste video net was verschenen, kreeg ik vaak de reactie te horen; “Dit is niet gespeeld. Dit is écht. Dit kun je zo niet spelen.” Blijkbaar lopen de meningen over de authenticiteit nogal uiteen. Uit het feit dat de video viraal is gegaan, concludeer ik dat de meerderheid van de mensen van mening is dat het een oprechte getuigenverklaring betreft. Iets dat Ronald ook in de derde video bevestigd; van 95% kreeg hij positieve reacties. Meningen kunnen echter verschillen en mensen hebben recht op hun eigen mening, we leven immers in een vrij land. Laten we meningen en vermoedens echter niet verwarren met feiten en ze ook niet als dusdanig presenteren.

Wat die Ronald vertelt komen ‘toevallig’ wel precies overeen met de talloze getuigenverklaringen van slachtoffers/overlevenden van ritueel misbruik, insiders binnen de Illuminati en klokkenluiders binnen de financiële wereld, CIA, FBI, et cetera. Maar nu er iemand met naam, toenaam en als boegbeeld van een financiële instelling, naar buiten treedt, is het ineens acteerwerk? Het lijkt me erg onwaarschijnlijk.

Alziende oog handgebaar?
Ondertussen wordt er wel van alles uit de kast getrokken om klokkenluider Ronald Bernard in een kwaad daglicht te stellen en te impliceren dat hij (nog steeds) onderdeel is van de Illuminati. Het is van belang dat we kritisch naar dit zogenaamde bewijsmateriaal kijken, omdat dit zelf ook een vorm van bedrog kan zijn. Bijvoorbeeld door de stelling dat de video precies 33 minuten duurt, terwijl dit niet zo is. Numerologie werkt alleen met exacte en afgeronde getallen, dus als deze video een gecodeerde boodschap bevat, waarom duurt deze dan niet exact 33 minuten? Dat was in de montage toch makkelijk te realiseren? Ik kan hier daarom geen enkele conclusie uit trekken. Ook circuleert er nu een foto van Ronald die een alziende-oog-handgebaar maakt, waarbij hij zogenaamd opzettelijk één oog afdekt..

Maar als je het videofragment waar dat betreffende screenshot uit is gehaald goed bekijkt, zie je dat hij zijn oog helemaal niet afdekt. Op de foto lijkt dit zo omdat Ronald met zijn gezicht ietwat van de camera weggedraaid is. Rond 31:50-31:51haalt hij zijn linkerhand naar de linkerkant van zijn slaap om zijn uitspraak te bekrachtigen. Een gebaar dat menigeen gebruikt om te zeggen: “Wanneer dringt het bij de mensen door.” Dit wordt versterkt door de gezichtsuitdrukking die hij maakt.

https://i2.wp.com/www.ellaster.nl/wp-content/uploads/2017/08/Ronald_Bernard_video_31-51.jpg

Door de hoek waarin hij gefilmd is, valt zijn linkeroog voor de kijker een fractie van een seconde achter zijn hand. Je moet dit fragment verschillende keren afspelen, zo snel gaat het, waarbij hij binnen één seconde zijn hand naar zijn slaap brengt en weer terug. Door uit deze scene een screenshot van een tiende seconde te nemen en te presenteren als een alziende-oog-handsymbool is een vorm van misleiding, met als doel aan te tonen dat Ronald Bernard een Illuminati-handgebaar maakt en daarmee een leugenaar en oplichter is.

Als het allemaal zó overduidelijk is dat Ronald Bernard een oplichter en acteur is, waarom is het dan nodig om ‘bewijsmateriaal’ te fabriceren? Dit is niet alleen misleidend, maar ook een vorm van karaktermoord aan het adres van de getuige, met als doel om hem ongeloofwaardig te maken. Smaad en laster heet dat, geloof ik. Als de nieuwe media werkelijk een alternatief wil zijn voor de leugenachtige mainstream media, is het zaak dat deze niet ook opzettelijk leugens gaan verspreiden aan de hand van suggestieve beelden.

Wie heeft er belang bij?
Er is niets in de getuigenverklaring van Ronald Bernard dat afwijkt van het grote plaatje dat door talloze insiders, slachtoffers en onderzoeksjournalisten van de financiële wereld en de Illuminati wordt geschetst. De kans dat hij de waarheid spreekt is dus vele malen groter dan de kans dat hij dit verzint. Wat zou zijn belang zijn om dit toe doen? Mensen gaan voorbij aan het gegeven dat Ronald Bernard een enorm risico heeft genomen om met deze informatie naar buiten te komen, omdat hij vooraf niet kon inschatten wat voor reputatieschade en gevolgen dit voor de Blije B en zijn privéleven zou kunnen hebben. Wat is echter het belang om hem zonder overtuigend bewijs af te schilderen als een bedrieger? Vormt zijn getuigenis wellicht een bedreiging voor de huidige machthebbers?

Ik begrijp dat de geheimzinnigheid omtrent zijn verleden en zijn weigering om namen en een CV te overhandigen achterdocht oproept. Openheid van zaken met wie hij heeft samengewerkt kan echter bepaalde mensen, organisaties verlinken en dit kan voor een klokkenluider het verschil zijn tussen leven en dood. Ik raad mensen aan om zich verder te verdiepen in de werkwijze van de Illuminati, om zich een beetje in zijn situatie te verplaatsen. Luister bijvoorbeeld naar deze tweespeciale radioshows over de Illuminati (deel 1 en deel 2) van Thomas Williams, waarin ook uiteen wordt gezet hoe deze organisatie omgaat met overlopers die een bedreiging vormen.

Verplaats je in de schoenen van de klokkenluider
Vanachter je PC is het makkelijk om iemand publiekelijk te veroordelen, of het nou op social media is, of via andere online kanalen. Ik zou er echter voor pleiten om, als je zaken niet zeker weet, terughoudend in je oordeel te zijn. Geef getuigen bij twijfel het voordeel van de twijfel. Hou er rekening mee dat de getuigenis wel eens oprecht zou kunnen zijn. Bedenk welke risico’s iemand in dat geval neemt door met naam en toenaam en herkenbaar in beeld, een verhaal naar buiten te brengen, dat zelfs het risico van vergelding met zich meebrengt.

Verplaats jezelf in de schoenen van deze persoon, hoe het is om met de billen bloot te gaan. Zeker als het een insider van de Illuminati is geweest die zelf een dubieuze rol heeft gespeeld. Vaak hebben deze ‘overlopers’ weinig eigen voordeel te behalen om hun geheimen prijs te geven. Zij weten vooraf niet hoe er gereageerd gaat worden en of hun leven daarna nog wel zeker is. Bovendien kan een getuigenis die via internet verspreid wordt, niet meer worden teruggedraaid. Deze persoon wordt daarna voor altijd verbonden met de publieke verklaring. Je moet dan wel van hele goede huizen komen, om een valse verklaring af te leggen, die niet in jouw voordeel is en waarmee je de rest van je leven mee geassocieerd wordt.

Geef andere klokkenluiders de ruimte om ook hun verhaal te doen
Degene die zich grondig in de Illuminati hebben verdiept, weten dat de misdaden tegen de menselijkheid waaraan deze groep zich schuldig heeft gemaakt, het voorstellingsvermogen vaak overstijgt. Nu de machtsstructuur van de Illuminati volledig in elkaar stort, kunnen we tal van klokkenluiders verwachten die met hun groteske verhalen naar buiten gaan komen. Het is belangrijk dat we deze overlopers de ruimte geven om hun verhaal te doen, ook als ze zelf een dubieuze rol hebben gespeeld. Door klokkenluiders lukraak te veroordelen, creëren we voor hen geen veilige omgeving om open kaart te spelen. Terwijl het wél in het belang van de mensheid is dat insiders openheid van zaken gaan geven.

Het is belangrijk dat we deze overlopers de ruimte geven om hun verhaal te doen, ook als ze zelf een dubieuze rol hebben gespeeld.

Uiteraard is het van belang om alert te blijven op een eventuele geheime agenda. Daarom is het altijd goed om kritisch te blijven en zaken te onderzoeken. Om die reden plaats ik soms een kritische noot bij een verklaring, maar schroom om te snel conclusies te trekken. Tegelijkertijd realiseer ik me echter ook dat er trollen en journalisten aan het werk zijn die alles uit de kast trekken om met een bevooroordeeldheid bepaalde klokkenluiders in diskrediet te brengen. Dan wordt een detail uitvergroot om de hele getuigenverklaring van tafel te vegen, of erger de boodschapper zelf als ongeloofwaardig af te schilderen.

Luisteren zonder oordeel
Er zijn weinig klokkenluiders waar ik mijn hand voor in het vuur durf te steken, maar door te snel te oordelen sluiten we onszelf af van de waarheid. Als de claims in een getuigenis (vooralsnog) niet verifieerbaar zijn, of (nog) niet door andere bronnen worden bevestigd, kan men overwegen om de informatie voor kennisgeving aan te nemen, in plaats van deze te verwerpen als onzin. Waarom moeten we overal direct een standpunt over innemen, die we dan met de hakken in het zand moeten verdedigen? Wat is er mis met te zeggen: “Interessant, maar ik weet nog niet of dit klopt.”?

Er zijn talloze extreme claims van klokkenluiders die ik vijf jaar geleden voor onmogelijk had gehouden. Door mijn onderzoek van duizenden uren lezen, luisteren, kijken en voelen weet ik inmiddels dat de meest bizarre claims meestal het dichtste bij de waarheid liggen. Ondanks dat ik me besef dat sommige klokkenluiders of ‘onthullingen’ een verborgen agenda hebben, moet er ruimte zijn voor een genuanceerd beeld, waarbij je bijvoorbeeld een deel van de informatie onderschrijft, maar je niet in alles kunt vinden wat een klokkenluider of journalist zegt.

Geef niet toe aan het verdeel-en-heers-spelletje
Soms gaat men volledig voorbij aan het feit dat zowel klokkenluiders als alternatieve journalisten hun nek uitsteken om bepaalde informatie te delen. Wat ik helaas op dit moment nog veel te veel zie is dat er met een vooringenomenheid toegewerkt wordt om mensen volledig onderuit te halen. In plaats van een inhoudelijke discussie te voeren, wordt er op de man gespeeld. Er worden lukraak (AIVD-)etiketten op mensen geplakt, zonder dat daar enig bewijs voor is. Dit is precies wat de Cabal voor ogen had om de alternatieve media te infiltreren: verwarring zaaien, voor verdeeldheid zorgen en mensen in hun schulp laten kruipen.

Door hun verdeel-en-heers-spelletje te spelen richten we de pijlen op elkaar, in plaats van naar de Cabal te kijken en hen te ontmaskeren. In plaatst van de boodschap als waarheid te overwegen en te onderzoeken, versmoren we de boodschapper. Dit is in mijn ogen niet bevorderlijk voor de waarheidsbeweging (Truth Community), die hopelijk niet voor niets zo genoemd wordt. Laten we er in ieder geval voor zorgen dat de alternatieve media ook een alternatief podium blijft voor klokkenluiders die door de mainstream media niet gehoord worden.

Ella Ster*

Artikelen door mij geschreven mogen alleen 1:1 elders gepubliceerd worden mits de auteur Ella Ster* duidelijk bovenaan of onderaan het artikel staat vermeld. Daarnaast moet er onderaan de vermelding staan: “Bron: www.ellaster.nl”

Meer informatie:

> De strijd om de waarheid
> Binnenkort: Thomas Williams: de infiltratie in en financiering van de alternatieve media
> Bekijk hier deel 1, deel 2 en deel 3 van het interview van Irma Schiffers met Ronald Bernard

Bron: Ella*

 

Drukke werkzaamheden van Ronald Bernard zullen het aantal lezingen van de Blije B in 2017 beperken.
 

Ronald Bernard zal in het geval je vragen  reeds beantwoord zijn met nieuwe informatie komen voor het komende jaar zodat meer zicht is op natuurlijke groei zolang wij onszelf hiervoor ook inzetten. Een burgerinitiatief met jouw bank in oprichting waarbij jij straks dmv een eigen inlogcode zonder tussenkomst van een bank jouw financieën kunt runnen.

Medestander worden:
Kan of durf jij zonder in dezelfde disfunctionaliteiten te vervallen jouw bank in oprichting te steunen?
Jij hebt toch ook een MISSIE en VISIE die AANSLUITEN bij jouw Bllije B?

Inmiddels is Video deel 3: Ronald Bernard – Onthullingen van een insider naar buiten gebracht.
Zeer confronterend maar met zo veel respect en liefde gedeeld.

Herken je jezelf hierin, meld je dan snel aan voor de presentatie en deel dit.
Alvast dank en tot 12 oktober in Heemstede.
 

Je vragen worden beantwoord, je nieuwsgierigheid wordt beloond.
Wat weerhoud je om deze presentatie te negeren.
 
 
 
 
 
 
 

NIEUWSBRIEF ONTVANGEN
  • Je wilt toch ook automatisch op de hoogte blijven van de laatste nieuwsbrief, presentaties, workshops en cursussen?
  • Schrijf je dan nu in door middel van dit emailadres: info@delezing.nl
  • Wil je een ander ook een plezier doen met deze uitnodiging? Vertel of stuur het door!.
  • Wil je een link met ons delen? Stuur het ons op en wij delen het samen met jou.

Veel leesplezier en een vriendelijke groet,
Het Team 'DeLezing'

Trix van de Poll
Desiré Blok
+31(0) 622 686 750
www.delezing.nl
info@delezing.nl
Facebook

Charity Foundation 'Desire and Give'
www.desireandgive.nl
info@desireandgive.nl
Desiré Blok
+31(0) 622 686 750