Nieuwsbrief DeLezing 2 0 1 7 – Het MYSTERIE van de Bosnische Piramides

Heemstede, Zaterdag 6 mei 2017
Beste Lezer,

Graag herinneren we je aan de presentatie 'Het Mysterie van de Bosnische Piramides' in
Heemstede op donderdagavond 11 mei.

Sprekers: Aafke Douma & Rob Heiligers
Datum: Donderdagavond 11 mei
Tijdstip: 20:00-22:00 (inloop kan al vanaf 19:30)
Adresgegevens:                   
Stormvogelweg 1
2106 DA Heemstede
(makkelijk te bereiken: bus en trein voor de deur, parkeerplaatsen gratiis)
Entree: € 15,00 p.p.

Mind Blowing. Tot dan.
 

 • HET MYSTERIE VAN DE BOSNISCHE PIRAMIDES
 
Naast een inleiding over de piramides en het vertonen  van foto's en filmpjes maken ze in geleide meditaties de  verfijnde piramide-energieën voelbaar.
 
—Zien, horen, voelen, weten…

—Wil je ook meer weten over deze wonderlijke plek?
—Reis je deze avond mee?
—Mysterie en gezond verstand hand in hand!

Aafke (helderziend, helderhorend, heldervoelend, helderwetend) kreeg er als 'Akashic Records reader' glasheldere informatie door over de 'multidimensionale ontstaansgeschiedenis' van het gebied. In de dagen erna bezochten zij ook nog andere locaties met een bijzondere energetische werking.

Een en ander werd door Rob uitgebreid beschreven in het blad VRUCHTBARE AARDE (dec.16), en staat ook in andere media zoals SPIEGELBEELD (mei17) en Bewustzijn Online (jan.17).

 

 

 1. Het Boek werpt licht op vele boeiende zaken, die zowel met: wetenschap, religie, ethiek, psychologie, filosofie en andere verschijnselen te maken hebben.
 2. Als baby zijn we ooit als derde, na de versmelting van onze ouders, tevoorschijn gekomen. Het Urantia Boek stelt dat in essentie ‘het domein van het leven wordt gekenmerkt door drie, zeven en twaalf, of door veelvouden en combinaties van deze grondgetallen’. Met ‘leven’ wordt in dit geval het geestelijke leven bedoeld.
 3. In het Oosten wordt gesproken van energiepunten in het menselijk lichaam ( chakra’s ), zeven in totaal . Het menselijke hoofd en de openingen, de kleuren in het spectrum .. Het Urantia Boek spreekt ook van zeven kosmische gebieden, zogenaamde superuniversa, waar het evolutionaire leven zich ontwikkelt.
 4. Dat we een jonge wereld zijn, zoals uit het boek kan worden opgemaakt, blijkt ook uit allerlei  prille wetenschappelijke overwegingen m.b.t. onze oorsprong. Zo hebben geleerden, die vanzelf slechts kunnen afgaan op wat tastbaar is, botten en ander materiaal, de menselijke ontwikkelingen langs de lijn van het kleurenspectrum nog niet vastgesteld.  
 5. In de taal van Het Urantia Boek, die van de graancirkels en in verschijnselen in het alledaagse lijken getallen een stille schaduw van een nog weer fijnere taal, die je de taal van de liefde kunt noemen. Dit om ons te herinneren wellicht aan onze geestelijke oorsprong, aan de Bron bij de gratie waarvan we bestaan.
 6. Humor lijkt ook een belangrijk deelaspect te zijn van de taal van de liefde. Er is echter tijd nodig voor evolutionaire stervelingen om de realisatie te omhelzen dat we deel uitmaken van een bijzondere werkelijkheid. Soms ligt iets zo voor de hand dat we er over heen kijken, wellicht wordt het tijd het bekende spreekwoord over humor aan te passen. Humor ligt niet alleen op straat, ze hangt wellicht als creatieve vibratie door de hele kosmos.
 7. Zou het kunnen dat ooit wetenschap en spiritualiteit elkaar ontmoeten in een verrassende dans die nu nauwelijks voor mogelijk wordt gehouden ?
 8. Is het toeval dat juist nu ook wetenschappers ruiken aan de mogelijkheid dat er andere werelden zijn zoals wij en het verschijnen van dit boek dat juist ingaat op deze zaken?

 
 • SPIRITUELE REIS 10 -16 juni 2017 Belgische Ardennen – Uit je hoofd, in je Hart

Mirjam Stoof, Rene Bos, Maurits Prins en Peter Vereecke zullen deze reis begeleiden.

Unieke luxe energetische reis. Even helemaal tot “jezelf” komen in een comfortabel kasteel. Even los van je dagelijkse bestaan, focus op jezelf, in contact met je ware zijn en activatie van het zelfgenezend vermogen.

Meer informatie en boeken: https://www.mirjamstoof.com/energetischereis2017 of 
www.mirjamstoof.com.

Bellen is ook mogelijk: 0321 316 524  

 
BELASTINGVRIJ NALATEN
 
Wist u dat u zo veel kan betekenen voor Desire & Give met een ANBI-status?
Informatie van de belasting gift aftrek en kortingen geven u nog meer duidelijkheid in de wereld van belastingvrij nalaten.
 
Met jouw steun kunnen we onze medemens(jes) de toekomst enigszins verlichten.
Samen staan we sterker.

 
L I N K S

COREY GOODE Hollow Earth vs Honeycomb Earth & Inner Earth Civilizations  

Stillness in the storm – We receive genetic instructions from our DNA, passed down through 14 GENERATIONS, but the environment we live in can also make genetic changes.
FOODWATCH
Ongemerkt krijg je een giftige cocktail aan schadelijke stoffen binnen Dat weiger je te slikken en tref je samen met Foodwatch maatregelen zeker met het oog op onze nieuwe generatie.
Walk you talk. 
 
 

NITROSTRESS – OXIDATIEVESTRESS – Het verschil en waarom jij door blijft ploeteren 
Centraal bij dit verklaringsmodel staat de overproductie van stikstofmonoxide NO en de reactie van NO met het Superoxid, een zuurstof radicaal, tot het zeer agressieve Peroxynitriet, volgens de vergelijking: NO + O¯  ONOO¯.
Pall spreekt over de NO/ONOO¯ cyclus.
In deze situatie spreekt men van Nitrosatieve Stress, kortweg Nitrostress.

 
INTELLIGENTE BUREN
Wat als er honderden biljoen jaren oude buren te vinden zijn in de verschillende universums?
Wezens die gemakelijk in ruimte en tijd zich kunnen manoevreren van het ene- naar het andere universum?
 

OVERDENKERTJES

 • "The end of religion is the beginning of spirituality, the end of spirituality is the beginning of Reality, and the end of Reality is real Bliss. When that too is gone, we have reached the destination" – Babuji
   
 • S.M.I.L.E – See Miracles In Life Everyday
NIEUWSBRIEF ONTVANGEN
 • Je wilt toch ook automatisch op de hoogte blijven van de laatste presentaties, workshops en cursussen?
 • Schrijf je dan nu in door middel van dit emailadres: info@delezing.nl
 • Wil je een ander ook een plezier doen met deze uitnodiging? Vertel of stuur het door!.
 • Wil je een link met ons delen? Stuur het ons op en wij delen het samen met jou.
Met vriendelijke groet,
Het Team 'DeLezing'

Trix van de Poll
Desiré Blok
+31(0) 622 686 750
www.delezing.nl
info@delezing.nl

Facebook

'Desire and Give'
www.desireandgive.nl
info@desireandgive.nl

Desiré Blok
+31(0) 622 686 750