Nieuwsbrief Delezing 2 0 1 7: Herinnering – Robert Zwemmer – Het URANTIA BOEK

Heemstede, donderdag 8 juni 2017
Beste Lezer,

Graag willen we je herinneren aan onze laatste lezing voordat de 'grote' vakantie start.

  • Spreker Robert Zwemmer zal dit seizoen afsluiten met 'Het Urantia Boek':
DATUM:              Zaterdagavond 10 juni
TIJDSTIP:          20:00-22:30 (inloop kan al vanaf 19:30)
ENTREE:           € 12,50 p.p.

ADRES:                   
Stormvogelweg 1
2106 DA Heemstede
(makkelijk te bereiken: bus en trein voor de deur, parkeerplaatsen gratis)
 

  1. Het Boek werpt licht op vele boeiende zaken, die zowel met: wetenschap, religie, ethiek, psychologie, filosofie en andere verschijnselen te maken hebben.
  2. Als baby zijn we ooit als derde, na de versmelting van onze ouders, tevoorschijn gekomen. Het Urantia Boek stelt dat in essentie ‘het domein van het leven wordt gekenmerkt door drie, zeven en twaalf, of door veelvouden en combinaties van deze grondgetallen’. Met ‘leven’ wordt in dit geval het geestelijke leven bedoeld.
  3. In het Oosten wordt gesproken van energiepunten in het menselijk lichaam, ook wel chakra’s), zeven in totaal.  Het menselijke hoofd en de openingen, de kleuren in het spectrum… .. Het Urantia Boek spreekt ook van zeven kosmische gebieden, zogenaamde superuniversa, waar het evolutionaire leven zich ontwikkelt.
  4. Dat we een jonge wereld zijn, zoals uit het boek kan worden opgemaakt, blijkt ook uit allerlei  prille wetenschappelijke overwegingen m.b.t. onze oorsprong. Zo hebben geleerden, die vanzelf slechts kunnen afgaan op wat tastbaar is, botten en ander materiaal, de menselijke ontwikkelingen langs de lijn van het kleurenspectrum nog niet vastgesteld.  
  5. In de taal van Het Urantia Boek, die van de graancirkels en in verschijnselen in het alledaagse lijken getallen een stille schaduw van een nog weer fijnere taal, die je de taal van de liefde kunt noemen. Dit om ons te herinneren wellicht aan onze geestelijke oorsprong, aan de Bron bij de gratie waarvan we bestaan.
  6. Humor lijkt ook een belangrijk deelaspect te zijn van de taal van de liefde. Er is echter tijd nodig voor evolutionaire stervelingen om de realisatie te omhelzen dat we deel uitmaken van een bijzondere werkelijkheid. Soms ligt iets zo voor de hand dat we er over heen kijken, wellicht wordt het tijd het bekende spreekwoord over humor aan te passen. Humor ligt niet alleen op straat, ze hangt wellicht als creatieve vibratie door de hele kosmos.
  7. Zou het kunnen dat ooit wetenschap en spiritualiteit elkaar ontmoeten in een verrassende dans die nu nauwelijks voor mogelijk wordt gehouden ?
  8. Is het toeval dat juist nu ook wetenschappers ruiken aan de mogelijkheid dat er andere werelden zijn zoals wij en het verschijnen van dit boek dat juist ingaat op deze zaken?
Wij kijken uit naar jullie komst!
BELASTINGVRIJ NALATEN
 
Wist u dat u zo veel kan betekenen voor Desire & Give met een ANBI-status?
Informatie van de belasting gift aftrek en kortingen geven u nog meer duidelijkheid in de wereld van belastingvrij nalaten.
 
Met jouw steun kunnen we onze medemens(jes) de toekomst enigszins verlichten.
Samen staan we sterker.

 
L I N K S

NIEUWSBRIEF ONTVANGEN
  • Je wilt toch ook automatisch op de hoogte blijven van de laatste presentaties, workshops en cursussen?
  • Schrijf je dan nu in door middel van dit emailadres: info@delezing.nl
  • Wil je een ander ook een plezier doen met deze uitnodiging? Vertel of stuur het door!.
  • Wil je een link met ons delen? Stuur het ons op en wij delen het samen met jou.
Met vriendelijke groet,
Het Team 'DeLezing'

Trix van de Poll
Desiré Blok
+31(0) 622 686 750
www.delezing.nl
info@delezing.nl

Facebook

'Desire and Give'
www.desireandgive.nl
info@desireandgive.nl

Desiré Blok
+31(0) 622 686 750