Nieuwsbrief DeLezing 2 0 1 7 – 14 januari – CellCare Health Group + Agenda

Heemstede, zaterdag 14 januari 2017
Beste Lezer,
 
Bang zijn om jezelf te leren kennen? De basis voor een Disfunctionele Relatie!
Ben jij ook open minded? Zeker weten, alleen wat er anno 2017 nog steeds gebeurt… ….., ik vraag het me af……
Alles en iedereen op Aarde en daarbuiten zijn voor elkaar een GROTE SPIEGEL.

Herken jij het ook, zodra er een situatie op je pad komt en je er geen touw meer aan kan vastknopen, dan schiet je direct weer terug in je oude reflexen, gestuurd door het hormonale systeem (biochemisch). Dat zit weer vast aan o.a. het chakra- en meridiaansysteem en de DNA-Epigenetica elementen.

Echter die herkenning is en blijft een illusie van je denken. De Angsten, emotie – destructieve krachten – die hieruit ontstaan, vinden altijd plaats vanuit vergelijkingen die we steeds blijven maken.
Die ander persoon of een situatie buiten jezelf is anders en jouw unikiteit delft weer het onderspit. Dan moet je ook altijd weer van jezelf je beste beentje voorzetten en dat is onbegonnen werk. Generatie na generatie wordt dit nagestreefd met alle gevolgen van dien op alle fronten van het leven.

Handelen vanuit het Gevoel, je mag zijn wie je bent, vanuit jouw Innerlijke Kracht, zorgt dat je in iedere situatie jezelf kan herprogrammeren.
Zelfreflectie, jezelf echt willen leren kennen, zorgt dat je uit je comfortzone komt en daardoor jouw Overvloedsbewustzijn aanboort.

Weet jij waarom je ieder dag uit je bed komt, wie je echt bent en waarom je de dingen doet zoals je die altijd doet? Ben je bang om buitengesloten te worden? Verwachtingspatronen, oordelend bezig en zo kunnen we eindeloos doorgaan……….

Toepassen van in het verleden opgedane therapieën, cursussen en goed bedoelde adviezen in het NU is je enige verantwoordeijkheid. De keus ligt bij jou.

Je stroomt echt nooit sneller door dan je aankan, wat ze je in de New Age-wereld ook mogen beloven, voorschotelen. De tijd en jouw bewustzijn maken uit wat en hoeveel je plaatst, loslaat, waaraan je niet meer gehecht bent……., want je kan nooit méér loslaten, dan je kán loslaten.

Zodra je hiervan bewust bent, ontstaat er een stabiliteit (rust, stilte) via de wet van de geleidelijkheid.
Dit is dan jouw aandeel in het Collectief bewustzijn met functionele resultaten voor de Nieuwe Generatie?

Vanuit dat inzicht spreek je terecht van optimale verbinding, niet meer 'ik' maar 'wij'.  

VERBINDING, WIJ, GENERATIE, RELATIE vanuit een ander perspectief!

Eindelijk, dan toch het kantelpunt bereikt?
Ik wens je een prettig NU.
 
  
AUTISME  en aanverwante aandoeningen
 
Wanneer het ontwikkelende brein van een kind geconfronteerd wordt met een combinatie van belastende factoren kan de uitwerking op perceptie, denkvermogen, stemming en gedrag ernstige vormen aannemen. De gevolgen daarvan uitten zich voor ieder kind op een unieke manier. Deze masterclass deelt een vooruitstrevende kijk op het autistisch spectrum en aanverwante aandoeningen. Bijna 20 jaar ervaring in het behandelen van ontwikkelingsstoornissen bij kinderen leert ons dat belangrijke oorzaken gevonden worden in metabole verstoringen, die met gerichte interventies kunnen worden hersteld. Hiermee wordt niet gezegd dat iedere ontwikkelingsstoornis te genezen is, maar wel dat de kwaliteit van leven en het functioneren duidelijk positief te beïnvloeden is.

Welke invloed heeft de darm op het ontwikkelende brein? Als er nagenoeg altijd sprake blijkt van een slechte spijsvertering en een verstoorde micronutriënten opname. Speelt de gut-brain-immune-as een doorslaggevende rol? Welke rol speelt het voedingspatroon? Welke diagnostische stappen kunnen worden gezet om inzicht te krijgen in relevante ontregelde metabole routes?

Uit inzichten vanuit de klinische Psychoneuroendocrinoimmunologie en recente ontwikkelingen uit Nutrigenomics en Physiogenomics blijkt dat er vaak meerdere metabole routen zijn aangedaan, zowel gerelateerd aan het immuunsysteem, methylering, ontstekingsgevoeligheid, bloedsuikerregulatie, het cytochroom P450 systeem, de glutathion productie en meer. ‘Er valt dus niet één specifiek gen aan te wijzen dat autisme, of een andere ontwikkelingsstoornis, veroorzaakt, het is een combinatie van factoren.’

Hoe herken je als behandelaar het patroon van de onderliggende metabole dysfunctie? Mechanismen die ook van toepassing kunnen zijn bij kinderen buiten het autistisch spectrum, zoals bijvoorbeeld in ADHD, maar daar een gunstiger verloop van het ontwikkelingsbeeld laten zien.

Het autistisch spectrum blijkt een multifactorieel syndroom dat uitsluitend effectief behandelbaar is middels een integratieve en epigenetische benadering.

Onderwerpen DAG 1; De autisme hypothese. Kenmerken van verschillende ontwikkelingsstoornissen. Oorzaken en epigenetische invloeden. De Gut-Brain-Immune as.

Onderwerpen DAG 2; Detoxificatie en methylering. Nutrigenomics. Voedingsstrategieën. Diagnostische tools.

Onderwerpen DAG 3: Epigenetische herstelprogramma’s. Orthomoleculaire interventies. Casuïstiek.

Geïnteresseerd? Klik hier vanaf 25 t/m 27 januari in Putten (Gelderland)

 

PNEI-Basis opleiding in Putten
Jouw studie naar de zorgpraktijk van de toekomst – Dirk Zoutewelle
 
Presentatie gehouden 24 mei 2016, Heemstede – DNA – Epigenetica in Putten
Met DNA onderzoek wordt inzicht gekregen in het functioneren van zo’n 100 genen via HealthFrame uit Australië.
Genen ‘vertellen’ je lichaam hoe het moet werken. Wanneer bepaalde genen andere boodschappen doorgeven dan normaal, kunnen tal van processen in je lichaam anders verlopen, bijvoorbeeld te snel of te langzaam. Dat wil niet zeggen dat we daar niets aan kunnen doen.
De laatste jaren weten we dat we invloed kunnen uitoefenen op de werkzaamheid van deze genen door o.a. leefstijl en voeding te veranderen. Epigenetica noemen we dat. Hierdoor maak je een keuze, gebaseerd op kennis en de handelingen zijn ook weer gebaseerd op die kennis. Met het doel om ziektes te vermijden of zelfs te verslaan.

Een advies op basis van een DNA onderzoek leidt tot een persoonlijk leefstijl- en voedingsadvies dat voor de rest van je leven van toepassing blijft: want onze genen liggen vanaf het begin van ons bestaan vast en veranderen niet gedurende je leven. Uitzonderingen daar gelaten. 
Door inzicht en overzicht  kan je het leven dmv jouw denk-, voel-, leef- en voedingsverandering nu optimaal beleven.
Ben jij er al op voorbereid.? Zeker met de bijzondere tijden in het vooruitzicht!

 
Simon Kuipers, oud topschaatser, is betrokken bij de firma HealthFrame, Australië en levert de SmartDNA-speekseltesten in Nederland aan o.a. CellCare Health Group Centre.
 
 
Gezondheid overkomt je bijna nooit….voor pathologie ontstaat, is fysiologie ontregeld.
Je bent ongemerkt vergiftigd en daardoor onbegrepen ziek.
Wanneer Grijp jij zelf in nu het nog kan?

 
AGENDA – DeLezing – Heemstede – Februari 2017
 
Donderdagavond 9 februari 20:00- 22:30 uur – Bert Heintzberger
Met het loskoppelen op universitair niveau van tandheelkunde met de traditionele geneeskunde is een grote fout gemaakt. Hiermee is de mond los komen te  staan van de rest van het lichaam en is tandheelkunde geworden tot een technisch vak.
 
Zondagmiddag 19 februari 13:30-16:00 uur – Jacqueline Lootsma
De Kracht van Geuren
Essentiële oliën kunnen hun invloed hebben op ons lichaam, emoties en spiritueel nivo, ze werken kalmerend of opwekkend.
Geuren hebben een grote invloed op ons. Als je iets ruikt, kunnen er meteen herinneringen omhoog komen uit het verleden.
Met jouw steun kunnen we weer onze medemens van dienst zijn. Samen staan we sterker.
 
L I N KS
  • FOODLOG – Blinde kip
    Zoals jij een ander behandelt, zo word jij ook behandeld. Boemerang effect en dan niet schreeuwen dat de 'Elite en Rijken', jou als proefkonijn gebruiken.
    Waar is het R E S P E C T voor elkaar?
Nieuwsbrief ontvangen
  • Je wilt toch ook automatisch op de hoogte blijven van de laatste presentaties, workshops en cursussen?
  • Schrijf je dan nu in door middel van dit emailadres: info@delezing.nl
  • Wil je een ander ook een plezier doen met deze uitnodiging? Vertel of stuur het door!.
  • Wil je een link met ons delen? Stuur het ons op en wij delen het samen met jou.
Met vriendelijke groet,
Het Team 'DeLezing'

Matthijs van de Stroom
Trix van de Poll
Desiré Blok
+31(0) 622 686 750
www.delezing.nl
info@delezing.nl

Facebook

'Desire and Give'
www.desireandgive.nl
info@desireandgive.nl

Desiré Blok
+31(0) 622 686 750