Nieuwsbrief DeLezing 2 0 1 6: Jan Kieft 1 december in Heemstede

Heemstede, zaterdag 26 november 2016
Beste Lezer,

Jan Kieft, start op 1 december bij ons in Heemstde zijn presentatie:
"Als jij jezelf zou zien zoals ik mij zie...'

DATUM: 1 december 2016
TIJD: 20:00 – 22:30 uur
LOCATIE: Stormvogelweg 1, 2106 DA Heemstede
ENTREE: € 15,00 p.p.

Reservering is nodig en dat doe je door het bedrag over te maken vóór 1 december 2016 op rekening: IBAN: NL10 INGB 0004 4605 79 t.n.v. Desire & Give te Voorhout o.v.v. Jan Kieft.
De betaling is bevestiging van deelname.
Aan de zaal betalen?  Is ook mogelijk. Meld je dan even van te voren. 2017 IS JOUW JAAR.
M: 0622 686 750
E: info@delezing.nl

Meer weten over Jan: 

Ontmoet Jan Kieft
“Als jij jezelf zou zien zoals ik mij zie…”
Toen Jan in een nachtelijke droom door Ackda en de Munnik werd toegezongen “je bent jezelf niet of al die jaren niet geweest, je bent de gangmaker op het vereerde feest” kon hij nog niet vermoeden dat hij uiteindelijk auteur, spreker en coach zou worden.
Wel werd hem duidelijk dat wij allemaal zijn opgegroeid met andermans spelregels die vaak van generatie op generatie zijn overgedragen. En dat we de informatie voor ons eigen leven uit onszelf kunnen halen. Zo werd Jan in een andere droom gewezen op universele wetenschappelijke wetten die het hele bestaan beheersen en waarmee jij ook jouw leven kunt regeren.

Is het niet interessant dat bij alles wat er in jouw leven gebeurt jij precies in het midden staat? Achter deze zichtbare realiteit is een andere realiteit, van waaruit wij ons leven scheppen. Dat doen we  wetenschappelijk nauwkeurig, ieder moment van de dag, gebaseerd op wetenschappelijke wetten. Ze naleven geeft een voorspelbare uitkomst, ze niet naleven eveneens. Maar de uitkomst verschilt als dag en nacht. Als je beseft dat jij en jij alleen de schepper bent van jouw realiteit, besef je ook het potentieel voor verandering.

Je hoeft je alleen maar te bevrijden van wat je tegenhoudt. Spelenderwijs kom je er achter dat je een zelfscheppend, zelfsturend en zelfhelend systeem bent met een absolute succesgarantie. Je gaat mogelijkheden zien waar je vroeger niet eens van durfde dromen. Heel het leven wordt zo een creatiespel.

Zo ontstond Leaders From Within, een trainings- en opleidingsorganisatie die mensen leert een vervullend leven, een crisisbestendig bedrijf, een nieuwe economie en een wereld voorbij armoede, politiek en oorlog te creëren in plaats van zich aan te passen aan andermans spelregels. Daartoe stelt zij ideeën en middelen ter beschikking die jou helpen jezelf beter te begrijpen en te groeien als mens. Door spelregels en overtuigingen ter discussie te stellen. En door een wereld vol mogelijkheden bloot te leggen die hier en nu beschikbaar is als jij bereid bent je geest ervoor te openen. Houd jezelf niet langer klein, je bent zoveel buitengewoner dan je geleerd is te geloven!

Meer weten? Kijk op www.leadersfromwithin.com

 
 
LINKS

BASHAR:

  • “You never change the world you’re in, you change to a world already reflective of the change you’ve made in yourself.” 
  • “You’re transforming from  Homo-sapien to Homo-galactica, current events are acting as a ‘crucible‘ as you become the latter from the former”.
  • Autism is not a processing error, a disease. It's a different operating system. Don't try to cure, try to understand us.
  • “Physical reality is actually a mirror: Your physical reality is just a reflection of what you most strongly believe to be true. And like a mirror, physical reality will not change unless you change first” 
  • Teleportation Instruction!  

MATT KAHN 

OVERDENKTERTJE – 1
BREXIT WAS EEN WAKE-UP CALL VOOR EUROPA

Politici zouden vanaf nu beter luisteren naar hetgeen écht leeft bij de bevolking.
Juncker dacht de onnozele bevolking gunstig te kunnen stemmen door gratis wifi te beloven in alle Europese steden en voor de rest was het "business as usual".

En dan kwam er Trump.
Alle registers werden opengetrokken om te vermijden dat hij de verkiezing kon winnen.
De media gooide het klein beetje onafhankelijkheid dat ze nog hadden helemaal te grabbel maar het mocht allemaal niet baten.
Trump werd president. Against all odds.

De zelfverklaarde elite staat nu helemaal met de broek op de knieën.
En nog steeds hebben ze er niets van begrepen.
In een poging om het succes van Trump te verklaren, horen we allerlei kromme redeneringen.

Kiezers zijn te dom (een dooddoener, hoorden we bij Brexit ook al)
Kiezers zijn racistisch
Kiezers discrimineren Hillary als vrouw

Zal Ik eens een poging doen om Brexit en Trump te verklaren?

Even uit de losse pols zonder geleerde studies te bestellen:
Burgers hebben genoeg van het moreel opgestoken vingertje.

Burgers hebben genoeg van politici die alleen maar bezig zijn met eigenbelang en het verkopen als het algemeen belang.
Burgers hebben genoeg van een overheid die steeds meer pakt en steeds minder teruggeeft. (we betalen meer belastingen dan ooit voorheen maar horen gelijkertijd dat ons pensioen niet meer betaalbaar is)
Burgers hebben genoeg van de positieve discriminatie
Burgers hebben genoeg van de toegevingen die zij moeten doen aan nieuwkomers in hun eigen land (zie bv. Zwarte Piet)

Kom ik een beetje in de buurt denk je?
Ik ga nog een stapje verder.

Het establishment verliest verkiezing na verkiezing en heeft nog steeds geen benul wat speelt.
We steven daarom af op een verkiezing waar het helemaal fout zal lopen voor Europa.

Er is volgende maand het referendum in Italië waar de Italiaanse regering zijn lot aan verbonden heeft.
Je kan zo al voorspellen dat de bevolking die kans met twee handen zal grijpen en Renzi de deur wijst.
Enkele maanden later is het de beurt aan Frankrijk.
Hollande ging het ééns allemaal veranderen en orde op zaken stellen.
Zijn linkse recepten bleken al snel niet te werken waardoor hij flink op de rem ging staan en er uiteindelijk van verandering niet veel in huis kwam.
Ondertussen staat nog amper 4% van de bevolking achter hem. Een diepterecord. Nooit eerder gezien zo'n dramatisch cijfer.
Maar de elite gaat er nu heel makkelijk vanuit dat de gevestigde partijen wel een andere kandidaat naar voor schuiven.
Zelfs Sarkozy meent nog aanspraak te kunnen maken op het hoogste ambt.
Le Pen? Geen schijn van kans!
Dat hebben we natuurlijk nog al ééns gehoord. Ik zou daar in ieder geval niet zo zeker van zijn.
Hollande heeft zijn kiezers zwaar teleurgesteld en dat kan niet anders dan afstralen op zijn eigen partij.

Voeg daar een economische moeras, terrorisme, vluchtelingenproblematiek en een groeiende afkeer van Europa aan toe en je hebt een klimaat waarin Le Pen het debat bepaalt.

Het einde van de EU komt op deze manier bijzonder snel dichterbij.

mvg,
Maarten Verheyen

OVERDENKERTJE – 2
EEN WIJZE MAN?
Luigi Masseroni interviewt Professor Giovanni Sartori, een Florentijn van 91 (bijna 92) jaar, die als een der grootste experts van de internationale politieke wetenschap beschouwd wordt en die al jaren een aandachtig waarnemer is van de hedendaagse Hoofdthema’s: islam en Europa

Giovanni Sartori
Luigi Mascheroni:
Professor, hier wordt met onze toekomst gespeeld.
Giovanni Sartori:
«Hierover worden veel domme dingen gezegd».
In Frankrijk beginnen linkse intellectuelen hierover als een rechtervleugel te praten. Ze zeggen dat het multiculturalisme mislukt is, dat de migratiestromen uit de moslimse landen onhoudbaar zijn, dat de islam zich niet met het democratische Europa kan assimileren …

«Dat zijn dingen die ik al tientallen jaren zeg».
Praat u nu zoals de rechtervleugel?
«Rechts of links maakt mij niets uit, wat mij interesseert is het gezond verstand. Ik praat uit ervaring want ik bestudeer deze dingen al jarenlang omdat ik de politieke, ethische en economische systemen tracht te begrijpen die de betrekkingen tussen islam en Europa regelen, om oplossingen voor te stellen voor de ramp waarin wij terechtgekomen zijn».
Welke ramp?
«Onszelf wijs maken dat men een grote moslimse gemeenschap die trouw is aan een theocratisch monotheïsme dat geen politieke naast de religieuze macht aanvaardt, vreedzaam kan integreren met de westelijke democratische samenleving. Door dit misverstand is de oorlog waarin wij ons bevinden losgebarsten».
Waarom?
«Omdat de islam die in de laatste twintig-dertig jaar hevig ontwaakt is – opgezweept en klaar om los te barsten, door nieuwe en steeds gevaarlijkere technologieën bijgestaan – is het een islam die niet in staat is om zich te ontwikkelen. Het is een theocratisch monotheïsme dat bij onze middeleeuwen is blijven stilstaan. En het is een islam die met het westelijke monotheïsme onverenigbaar is. Gedurende lange tijd, vanaf de strijd om Wenen en daarna, hebben deze twee realiteiten elkaar genegeerd. Nu zijn zij weer in botsing gekomen».
Waarom kunnen zij niet samenleven?
«Omdat de vrije samenlevingen, zoals het Westen, op democratie gebaseerd zijn, d.w.z. op de volkssoevereiniteit. De islam daarentegen baseert zich op de soevereiniteit van Allah. En als de islamieten dit principe in de westelijke landen willen toepassen, is het conflict onvermijdelijk».
Zegt u dat de integratie voor de moslim onmogelijk is?
«Ik zeg dat vanaf 630 na Chr. de geschiedenis geen gevallen vermeldt waarin de integratie van islamieten binnen de niet islamitische samenleving geslaagd is.
Denk maar aan India en Indonesië».
Dus als in hun islamitische landen de muzelmannen onder de soevereiniteit van Allah leven, gaat alles goed, maar als …
«… maar als de immigrant bij ons aankomt en dit principe blijft aanvaarden en onze ethisch-politieke waarden blijft weigeren, dan betekent dit dat hij nooit zal kunnen integreren. In Engeland en Frankrijk vinden wij dan ook een derde generatie jonge islamieten die fanatieker en kwaadaardiger zijn dan ooit».
Maar het multiculturalisme…
«Wat is het multiculturalisme? Wat betekent het? Het multiculturalisme bestaat niet. De linkervleugel die met het woord multiculturalisme zwaait, weet niet wat de islam is en volgt domme ideeën. U moet er maar eens over nadenken. De Chinezen, blijven Chinezen ook na tweeduizend jaar en leven rustig met hun tradities en gebruiken in onze steden. Zo ook de joden. Maar de moslims niet. In het privéleven kunnen en moeten zij hun eigen religie blijven belijden, maar in het politieke leven moeten zij onze regels over de volkssoevereiniteit accepteren, anders moeten zij weggaan».
Als een conservatief van links u zou horen, zou hij u voor een xenofoob houden.
«De linkervleugel is schandalig. Het heeft de moed niet om het probleem aan te pakken. Het heeft zijn ideologie verloren en om zijn mooie progressieve figuur te slaan klampt men zich vast aan de funeste zaak van de deuren die voor iedereen openstaan. Solidariteit is goed. Maar het is niet voldoende».
Wat is er nodig?
«Regels. De immigratie naar Europa heeft onhoudbare aantallen. Wie er ook binnenkomt, moet een visum hebben, regulaire documenten en een identiteit die zeker is. Wie illegaal in een land woont, moet uitgewezen worden. En wie blijft mag geen kiesrecht hebben, anders stichten de islamieten een politieke partij en krijgen met hun verschrikkelijke geboortecijfers de absolute meerderheid. En wij moeten dan onder de wet van Allah leven. Ik heb dertig jaar in de USA gewoond. Ik had alle rechten, behalve het kiesrecht. En het ging mij uitstekend».
En het massale aan land gaan van de immigranten voor onze kusten?
«Elke noodtoestand heeft verschillende crisisstadia. Wij zijn nu aan het laatste, het oorlogsstadium – wij zijn de belaagden, laat dat duidelijk zijn – en in de oorlog verdedigt men zich met alle wapens die ter beschikking staan, vanaf de drones tot het torpederen».
Wat zegt u?
«Ik zeg dat in het oorlogsstadium men de territoriale wateren niet respecteert. Men stuurt vliegtuigen naar de Libische kusten en men brengt de schuitjes tot zinken voordat ze vertrekken. Uiteraard zonder de mensen erin. Dat is het enige afschrikkingsmiddel tegen de bestorming van Europa. Twee tot drie zinkingen en ze zien ervan af. En om Europa binnen te komen zullen ze andere wegen moeten zoeken die gemakkelijker te controleren zijn».
Als één van die intellectuelen volgens wie de schuld altijd bij het Westen ligt u zou horen …
«Domme intellectuelen en zelfverminkers zijn het. Ik weet ook dat de Inquisitie iets afschuwelijks was. Maar die fase van het fanatisme heeft het westen al eeuwenlang achterhaald. De islam niet. De islam heeft geen evolutiecapaciteit. Het is en zal altijd zijn wat het tien eeuwen geleden was. Het is een onbeweeglijke wereld die nooit in de industriële samenleving binnengedrongen is. Zelfs de rijkste landen, zoals Saoedi-Arabië niet. Zij hebben petroleum en heel erg veel geld, maar ze fabriceren niets en kopen van buiten af ieder eindproduct. Het symbool van hun beschaving is dan ook niet de industrie, maar de markt, de soek».
Men zegt dat het contact tussen verschillende beschavingen een verrijking voor allebei is.
«Als er wederzijds respect is en de wil om samen te leven, dan wel. Anders is er geen verrijking maar oorlog. Een oorlog waarin het machtigste wapen het demografische is, dat geheel in hun voordeel is».
En wat doet Europa?
«Europa bestaat niet. Men heeft nog nooit een dwazer politiek bouwwerk gezien dan dit Europa. Het is een monster. Het is zelfs niet in staat om de immigratie te stoppen van mensen die voor tien procent van de Europese arbeidskosten werken en de economie van het vasteland verwoesten. Dit is mijn Europa niet».
Wat is uw Europa dan wel?
«Een confederaal Europa, dat slechts uit de eerste zes/zeven lidstaten bestaat, wier president tevens het hoofd van de Europese Bank moet zijn zodat hij zowel de politieke als de financieel-economische macht in handen heeft, en een enkel Hooggerechtshof, zoals in de USA. Het Europa van Brussel met 28 landen en 28 verschillende talen is een dode entiteit. Een Europa dat zich wil uitbreiden tot aan de Ukraine…. Belachelijk. Het kan zichzelf niet eens verdedigen tegen het islamitische fanatisme».
Hoe zal het met de islam aflopen?
«Als wij de mens-bom bereikt hebben, de martelaar voor het geloof die zich tussen de burgers laat ontploffen, dan betekent dat dat het conflict zijn hoogste graad bereikt zal hebben».

Bron: Il Giornale van 17/01/2016
Journalist: Luigi Mascheroni
 

Nieuwsbrief ontvangen
  • Je wilt toch ook automatisch op de hoogte blijven van de laatste presentaties, workshops en cursussen?
  • Schrijf je dan nu in door middel van dit emailadres: info@delezing.nl
  • Wil je een ander ook een plezier doen met deze uitnodiging? Vertel of stuur het door!.
  • Wil je een link met ons delen? Stuur het ons op en wij delen het samen met jou.
Met vriendelijke groet,
Het Team 'DeLezing'

Matthijs van de Stroom
Trix van de Poll
Desiré Blok
+31(0) 622 686 750
www.delezing.nl
info@delezing.nl

Facebook

Charity Foundation 'Desire and Give'
www.desireandgive.nl
info@desireandgive.nl

Desiré Blok
+31(0) 622 686 750