Nieuwsbrief DeLezing 2 0 1 6 – Agenda: + aanvullling Sociale Databank Nederland – Rob Brockhus

Heemstede, zondag 12 juni 2016
Beste Lezer,

Door werkzaamheden in het buitenland hebben we de maanden juni en juli 2 sprekers, nl. Robert van Esch en Evert Jan Beverwijk. www.delezing.nl/agenda.

N.a.v.  onze vorige Nieuwsbrief nog even een UP-DATE/AANVULLING met betrekking  tot  de Stichting Sociale Databank Nederland

Rob Brockhus
Mijn inzet voor echt democratische verkiezingen in maart 2017 zijn nog wel dezelfde.
Alleen ik doe niet meer mee als kandidaat ( Lijst14 ). Alleen nog als spindoctor.
Mijn advies aan alle politieke partijen is GEEN misbruik te maken van de zendtijd voor politiek partijen met zinloze beloften
Lees daarom de opstelling van meestal ongewenste vragen, die in die zendtijd kunnen worden gesteld aan zittende partijen

M.v.g.

Rob Brockhus (redacteur SDNL)
Westkade 227
1273 RJ Huizen
Tel.: 035-5268153
Mail: sdn@planet.nl
Web: www.sdnl.nl
 

Aanvullingen
  • Dit is geen scheldbrief, maar een verslag van ervaringen en bewijzen.
Het zal toch niet waar zijn dat corrupt kromspreken in de rechtspraak getoetst gaat worden aan de grondwet? Nederland is de enige natie in de EU zonder Grondwettelijk Hof om de belangenverstrengeling en vriendjespolitiek af te remmen. Helemaal weg krijg je het nooit, maar dit is de grootste politieke nalatigheid sinds de laatste grondwetswijziging. Zie Grondwet

Er zijn tientallen zaken bekend met gezwendel in het rechtssystem om mensen monddood en dus kapot te krijgen. Met name rond de faillissementen is fraude bij curatoren en rechter-commissarissen standaard gedrag. Zie de instructie voor oplegging van art 12-procedures van oud-minister Hirsch Ballin en het wegkijken van een opvolger om wraakneming te voorkomen voor een klokkenluider bij het ministerie. Ook de Raden van Discipline voor o.a. advocaten zijn naar onze ervaring zwaar gecorrumpeerd. Het imago van de advocatuur moet kost wat kost worden beschermd. Zie deze affaire: Integriteit Maar ook de zwendelprocedure bij het Hof in Arnhem van ir. R.A.A. Rietveld. Mijn verzoek de wet aan te passen bij premier Rutte in Nieuwspoort bleef zonder gevolg.

Kortom er is meer dan genoeg rotzooi in de zogenaamde rechtspraak waar met de bezem van bovenaf de trap moet worden afgeschrobd.

Ik neem aan dat u een tsunami van fraudezaken op uw nek krijgt. Het respect bij velen voor de zogenaamde rechtscolleges is gedaald tot nul of zelf nul Kelvin.

Overigens een toonbeeld van negeren van dodelijke slachtoffers van het rechtsapparaat. (niet systeem en met personeel), is helder aan te tonen met de expliciete afwezigheid van politici en magistraten bij de jaarlijkse ceremonie om de slachtoffers van rechtspraak te herdenken: Zelfdoding

Bekijk de fantastische analyse over het koningshuis en de rol van Demmink gemaakt door dr. Johan Oldenkamp: Openheid over de Oranjes en mijn verwijzing daarnaar in mijn rondzendbrief bij De Lezing: Artikelen en de bijgewerkte versie op: Wil je positieve en functionele oplossingen? Hoe dan?

Rob Brockhus (redacteur SDNL)
Westkade 227
1273 RJ Huizen
Tel.: 035-5268153
Mail: sdn@planet.nl
Web: www.sdnl.nl

P.S. overigens respect voor het zo lang uitgebleven voorstel en ook aan mr. A.R. van der Winkel voor zijn activering van art 162 Sv.

 

Rechters moeten wetten voortaan aan de grondwet kunnen toetsen om te bepalen of de rechten van burgers voldoende worden gewaarborgd. Dat standpunt legt Frits Bakker, voorzitter van de Raad voor de Rechtspraak, woensdag neer aan de vooravond van een symposium dat de Tweede Kamer organiseert. Donderdag wordt daar gesproken over de rol van het parlement bij de toetsing van wetsvoorstellen.
Rechters mogen op het ogenblik wetten niet toetsen aan de grondwet. De rechter kan de overheid volgens Bakker alleen corrigeren door haar te houden aan internationale verdragen die Nederland heeft gesloten, zoals het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens. "De Nederlandse rechter kan alleen via een omweg bepalen of de rechten van burgers wel voldoende worden gerespecteerd", aldus Bakker.
Volgens Bakker is dat niet meer van deze tijd. In de meeste Europese landen mogen rechters nationale wetten wel toetsen aan de grondwet. De Raad voor Rechtspraak pleit er al langer voor het verbod in Nederland op te heffen.
Rechters willen wetten toetsen aan grondwet

Vriendelijke Groet,

Rob Brekel.
 

 

Robert van Esch, therapeut binnen CellCare Health Centre, spreekt bij ons in Heemstede. Zeer de moeite waard. Meld je snel aan.
Dinsdagavond 28 juni  – Robert  van Esch: PNEI model  ism DNA

'Door bewuster te worden van ‘een leven volgens de genen’, kan de kwaliteit van leven toenemen met merkbare invloed op de geestelijke en lichamelijke vitaliteit.'
 
Wie wilt ons helpen met het volgende?
  • VIDEO Flow Hive  – Heb je ervaring met het volgende Australische systeem HoneyFlow in Nederland?
Contact dan Desiré Blok: info@delezing.nl

L I N K 

DOCUMENTAIRE(Ned.): Voedingsindustrie. MUST SEE!!

Nieuwsbrief ontvangen

  • U wilt toch ook automatisch op de hoogte blijven van de laatste presentaties, workshops en cursussen?
  • Schrijf u dan nu in door middel van dit emailadres: info@delezing.nl
  • Wilt u een ander ook een plezier doen met deze uitnodiging? Vertel of stuur het door!.
  • Wilt u een link met ons delen? Stuur het ons op en wij delen het samen met u.

Met vriendelijke groet,
Het Team 'DeLezing'

Matthijs van de Stroom
Trix van de Poll
Desiré Blok
+31(0) 622 686 750
www.delezing.nl
info@delezing.nl

Facebook

'Desire and Give'
www.desireandgive.nl
info@desireandgive.nl

Desiré Blok
+31(0) 622 686 750