Nieuwsbrief DeLezing 10 juni 2018: AGENDA juni in Heemstede

Heemstede, zondag 10 juni 2018
.
Beste Lezer,

Weten julie nog dat we in 2009 zijn begonnen met de websites Delezing en Desire & Give?
Tot op heden, ondanks de nog lang niet zo makkelijke tijden, zijn we nog steeds in de flow.
Mede dankzij jullie hulp als Deelnemers en Sprekers kunnen we dit anno 2018 nog steeds met zijn allen belangeloos continueren.
Het platform Delezing spant zich in voor het charitatieve doel Desire & Give en de komende jaren zullen julllie van ons blijven horen.

Zomerstop
Dit jaar nemen we in Juli als Team een vervroegde ZomerStop. De maand September zien we elkaar dan graag weer terug in Heemstede voor de bijzondere presentaties en Sprekers die hun informatie graag willen delen.

Tot die tijd zullen sporadisch onze nieuwsbrieven in jullie emailbox komen, dit omdat wij het toch niet kunnen laten belangrijk nieuws te delen.
Hebben jullie ook interessant nieuws, deel ze dan met ons en stuur ze op naar info@delezing.nl
want het leven is VERBINDEN.
Dit vindt altijd plaats vanuit INNERLIJKE KRACHT en AUTHENTICITEIT.

Ook een mogelijkheid is om onze Nieuwsbrief te delen en wellicht melden de nieuwe lezers zich zelf alsnog aan voor onze Nieuwsbrief via: DeLezing

Met deze Nieuwsbrief willen we jullie graag herinneren en uitnodigen voor de komende 4 lezingen.
Hieronder volgt het bijzondere programma:
 

PROGRAMMA JUNI 2018 – HEEMSTEDE
 
Overdenkertjes
Hoe herken je zeker dat je te doen hebt met een Narcist of ben je er zelf een?
Een Narcist is gaan eten met zijn vrouw en hoort zichzelf heel graag en of zal het altijd zo draaien dat de aandacht ook op non-verbale manier op hem gericht is en blijft.
Tijdens het etentje knikt zijn wederhelft zo nu en dan en geeft hem blijk van aandacht. 
Na verloop van tijd begint het bij deze narcist te dagen dat hij uit is met zijn vrouw en vraagt haar, 'zeg hoe vind jij het of wat is jouw mening over mij?
Kijk jij ook om je heen of ben je er zelf een?

Money – That is Attitude
I met Money one day and I said, "You are just a piece of paper".
Money smiled and said, "of course I am a piece of paper, but I haven't seen a dustbin yet, in my life".

DANK 
Dank aan hen die ons goede doel Desire & Give de eerste 6 maanden van het jaar 2018 hebben kunnen en willen steunen.
Will je ook bijdragen en daardoor verbinden? Kleine bedragen zijn altijd welkom, want 'wie het kleine niet eert is het grote niet weerd'.
Rekeningnr: IBAN: NL10INGB0004460579 t.n.v. Stichting Desire & Give, 
 
 
LINKS
Wij wensen je een prettige voortzetting van de week en wellicht tot ziens op een van de bovengenoemde presentaties in Heemstede.

Het Team 'DeLezing'
Trix van de Poll
Desiré Blok

+31(0) 622 686 750
www.delezing.nl
info@delezing.nl

Goede doelen stichting 'Desire & Give'
www.desireandgive.nl
info@desireandgive.nl
+31(0) 622 686 750