DeLezing: Jouw geld is niet meer – 2 maart De Blije B met nieuwe informatie

Heemstede, zondag 25 februari 2018

Beste Lezer,

Afgelopen donderdagavond was een bijzondere, interessante avond met de Belgische spreker Rolf Nuyts. Op een heldere en inzichtelijke wijze kregen de deelnemers andere inzichten voor wat betreft Karma en Reïncarnatie, Hemel en Vagevuur/Hel.
Dit zijn de zgn. stokken achter de deur (mannelijke energie) om jezelf als slaaf, slachtoffer neer te zetten. Slachtoffer, dader zijn allemaal aspecten in jezelf die jou helpen in jezelf.

Zijn inzichten over Buiten-lichamelijke ervaringen gaven de burger moed, want daardoor kan nu iedereen in een zeer korte tijd o.a. mediteren, lepels buigen en ook gebruik maken van Remote Controle.
Hoe, welke en wanneer aspecten in jezelf toe te passen worden duidelijk op de volgende 3 onafhankelijk te volgen lezingen van 8, 22 en 29 maart in Heemstede.

Door middel van buiten-lichamelijke ervaringen beleef je het alllemaal zelf. Het belangrijkste is dat je het véél sneller bereikt en ze zelf zonder gevaar kan betreden. Dat zijn aspecten die we allen in deze nog lang niet zo makkelijke tijd hard nodig hebben.

Door de interactie konden de enthousiaste deelnemers de diepgang in en dit resulteerde in een verzoek voor een 1-daagse WORKSHOP in het weekend.
Rolf en Delezing zullen hierop zo snel mogelijk terugkomen na de 3 lezingen in maart.
 

Zoals jullie gewend zijn, start Ronald Bernard vrijdag 2 maart weer in Heemstede met zijn bijzondere nieuwe lezing n.a.v. zijn onlangs uitgebrachte video-interview DVM-TV deel 5.

 
 Ronald Bernard – The B of Joy – 2 maart

 Baas in eigen Bank, voor welvaart en welzijn met nieuwe informatie.
 Jouw geld is niet meer……

 
 

In dit interview vertelt Ronald hoe ook de lokale overheden macht uitoefenen achter de schermen en hoe hij tot het inzicht kwam hoe het hele spel in elkaar zit, nadat hij in de gevangenis een boek kreeg overhandigd door een vrouwelijke cipier.
Nieuwe informatie roept vragen op en die kunnen we stellen tijdens deze lezing. 

  Rolf Nuyts – Buiten- lichamelijke ervaringen – 8 maart  
 Tijdens deze lezing schetst Rolf Nuyts een beeld van de Focuslevels.   Focuslevels zijn de wegwijzers, de TMI-tools, de Westerse kaart voor het   exploreren van het menselijke bewustzijn. Een kaart die ons buiten de tijd,   naar  andere dimensies en … voorbij de dood brengt.

Dankzij Hemi-sync® is het mogelijk specifieke bewustzijnstoestanden voor langere tijd vast te houden. I.p.v jarenlange meditatie kan je deze 'werelden' veel sneller bereiken en ze zelf en zonder gevaar betreden.

 Margalit Laufer CRISPR-DNA techniek – 13 maart
 Jouw toekomst, jouw verantwoordelijkheid

 Bij de controversiële en snelle ontwikkeling die de CRISPR   techniek met zich   meebrengt in het manipuleren van het DNA   van plant, dier en mens, blijft de   publiekelijke discussie en   regelgeving ver achter.

Informatie hierover wordt zeer inzichtelijk uiteengezet. Beslist een aanrader met het oog op onze eigen toekomst en die van onze kinderen…..
 
Margalit Laufer – CRISPR een Zegen of een Vloek – 27 maart  
Belangenverstrengeling tussen bedrijven en wetenschappers, politiek en journalistiek. Tevens manipulatie van het publiek door journalisten om open te staan voor CRISPR. 

 
Margalit Laufer
Rinno Heidstra
Rolf Nuyts (2x)
Helena Scheper (2x)
Joke Lamers(2x)
Fred Teunissen
Ronald Jan Heijn

Wij wensen jullie veel leesplezier op je vakantie-adres en anders thuis lekker bij de haard.
Tot gauw in Heemstede.

Een warme groet,

Het Team 'DeLezing'
Trix van de Poll
Desiré Blok

+31(0) 622 686 750
www.delezing.nl
info@delezing.nl

Goede doelen stichting 'Desire & Give'
www.desireandgive.nl
info@desireandgive.nl
Desiré Blok
+31(0) 622 686 750